دانلود کتاب Population Genetics And Microevolutionary Theory, 2006

نام کتاب: Population Genetics And Microevolutionary Theory

نویسنده: Alan R. Templeton

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۰۴۷۱۴۰۹۵۱۰, ۹۷۸۰۴۷۱۴۰۹۵۱۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۰۵

حجم کتاب: ۲۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley-Liss

Description About Book Population Genetics And Microevolutionary Theory From Amazon


The advances made possible by the development of molecular techniques have in recent years revolutionized quantitative genetics and its relevance for population genetics. Population Genetics and Microevolutionary Theory takes a modern approach to population genetics, incorporating modern molecular biology, species-level evolutionary biology, and a thorough acknowledgment of quantitative genetics as the theoretical basis for population genetics. Logically organized into three main sections on population structure and history, genotype-phenotype interactions, and selection/adaptationExtensive use of real examples to illustrate conceptsWritten in a clear and accessible manner and devoid of complex mathematical equationsIncludes the author’s introduction to background material as well as a conclusion for a handy overview of the field and its modern applicationsEach chapter ends with a set of review questions and answersOffers helpful general references and Internet links

درباره کتاب Population Genetics And Microevolutionary Theory ترجمه شده از گوگل


پیشرفت هایی که با توسعه تکنیک های مولکولی امکان پذیر شده است ، در سال های اخیر انقلابی در ژنتیک کمی و ارتباط آن با ژنتیک جمعیت ایجاد کرده است. ژنتیک جمعیت و نظریه خرد تکاملی رویکردی مدرن در زمینه ژنتیک جمعیت دارد که شامل زیست شناسی مولکولی مدرن ، زیست شناسی تکاملی در سطح گونه ها و تصدیق کامل ژنتیک کمی به عنوان مبنای نظری ژنتیک جمعیت است. به طور منطقی در سه بخش اصلی در مورد ساختار و تاریخ جمعیت ، برهم کنش های ژنوتیپ-فنوتیپ ، و انتخاب/سازگاری استفاده گسترده از مثال های واقعی برای نشان دادن مفاهیم نوشته شده به روشی واضح و در دسترس و عاری از معادلات پیچیده ریاضی شامل مقدمه نویسنده برای مطالب پیش زمینه و همچنین نتیجه گیری برای یک مرور مفید از زمینه و برنامه های مدرن آن هر فصل با مجموعه ای از سوالات و پاسخهای مروری به پایان می رسد ارائه منابع عمومی مفید و پیوندهای اینترنتی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله