دانلود کتاب Prealgebra & Introductory Algebra, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Prealgebra & Introductory Algebra

نویسنده: Julie Miller و Molly O’Neill و Nancy Hyde

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۲۶۵

حجم کتاب: ۱۲۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Mcgraw-Hill Education

Description About Book Prealgebra & Introductory Algebra From Amazon


Create more lightbulb moments with this comprehensive set of valuable content and insightful, intuitive digital learning resources! This new 2nd edition of the Miller/O’Neill/Hyde Prealgebra and Introductory Algebra text seeks to serve the changing dynamics of today’s curriculum by thoughtfully interweaving the topics of two foundational building blocks in students’ mathematical journey. The text reflects the compassion of its experienced author team with features developed to address the specific needs of today’s prealgebra and introductory algebra students. Included alongside the highly-favorable Problem Recognition Exercises, readers will find added review material, aimed at assisting students with synthesis, summarization, and recognition of key mathematical topics so as to enhance their overall conceptual understanding. These types of exercises, along with the overall number of practice problems and group activities available, permit instructors to choose from a wealth of problems, allowing ample opportunity for students to practice what they learn in lecture to hone their skills.

درباره کتاب Prealgebra & Introductory Algebra ترجمه شده از گوگل


با این مجموعه جامع از محتوای ارزشمند و منابع یادگیری دیجیتال شهودی و شهودی لحظات لامپ بیشتری ایجاد کنید! این ویرایشدوم جدید میلر/اونیل/هاید پیش جبر و متن جبر مقدماتی به دنبال خدمت به پویایی در حال تغییر برنامه درسی امروز با در هم آمیختن متفکرانه موضوعات دو بلوک ساختمانی اساسی در سفر ریاضی دانش آموزان است. این متن نشان‌دهنده دلسوزی تیم نویسندهبا تجربه خود با ویژگی‌هایی است که برای رفع نیازهای خاص دانش‌آموزان پیش از جبر و جبر مقدماتی امروزی ایجاد شده است. در کنار تمرین‌های بسیار مطلوب تشخیص مسئله، خوانندگان مطالب مروری اضافه‌تری پیدا خواهند کرد که هدف آن کمک به دانش‌آموزان در ترکیب، خلاصه‌سازی و تشخیص موضوعات کلیدی ریاضی است تا درک مفهومی کلی آنها را افزایش دهند. این نوع تمرین‌ها، همراه با تعداد کلی مسائل تمرینی و فعالیت‌های گروهی موجود، به مربیان اجازه می‌دهد تا از میان انبوهی از مسائل انتخاب کنند و فرصت کافی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا آنچه را که در سخنرانی می‌آموزند تمرین کنند تا مهارت‌های خود را تقویت کنند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله