دانلود کتاب Preventive Cardiology – Insights Into The Prevention And Treatment Of Cardiovascular Disease, 2nd ed, 2006

نام کتاب: Preventive Cardiology – Insights Into The Prevention And Treatment Of Cardiovascular Disease

نویسنده: Jo Anne Micale Foody

ویرایش: ۲

سال انتشار: ۲۰۰۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۵۲۱۷, ۱۵۸۸۲۹۵۲۱۴, ۱۵۹۷۴۵۰۹۶۰,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۴۵

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Humana Press

Description About Book Preventive Cardiology – Insights Into The Prevention And Treatment Of Cardiovascular Disease From Amazon


With the gradual transition from the technology-driven, intervention-oriented perspective of the last decade to a new, preventive, molecular-based perspective, Joanne Foody, MD, has amassed new preventive measures for use in everyday practices in this new edition of Preventive Cardiology. This new edition provides practical information for the management of patients at risk for cardiovascular disease and also offers an overview of the new paradigms in the pathophysiology of coronary artery disease (CAD). Divided into three parts, Part I focuses on the atherosclerotic process, the important central role of the endothelium in the maintenance of cardiovascular health, and the role of inflammation in CAD. Part II provides insights into gender-specific aspects of CAD risk and concentrates on traditional cardiovascular risk factors. Part III provides an overview of approaches for the identification of patients at risk for CAD events and reviews of stress testing in patients with CAD and the important role of antiplatelets in coronary disease. Preventive Cardiology: Insights Into the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disease, Second Edition provides an overview of the exciting opportunities to prevent the progression, and in some instances to regress the process, of coronary atherosclerosis and incorporate these strategies into the daily practice of clinical medicine. This valuable new edition provides clinical cardiologists, internists, primary care providers, and allied health care professionals with the tools and understanding necessary for their practice in preventive cardiology.

درباره کتاب Preventive Cardiology – Insights Into The Prevention And Treatment Of Cardiovascular Disease ترجمه شده از گوگل


جوآن فودی ، دکتر MD ، با انتقال تدریجی از دیدگاه مبتنی بر فناوری ، مداخله مدار دهه گذشته به یک دیدگاه جدید ، پیشگیرانه و مبتنی بر مولکولی ، اقدامات پیشگیرانه جدیدی را برای استفاده در شیوه های روزمره در این نسخه جدید پیشگیری جمع آوری کرده است. قلب و عروق این نسخه جدید اطلاعات عملی برای مدیریت بیماران در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی را ارائه می دهد و همچنین یک نمای کلی از پارادایم های جدید در پاتوفیزیولوژی بیماری عروق کرونر (CAD) را ارائه می دهد. بخش من به سه بخش تقسیم شده است ، بر روند تصلب شرایین ، نقش مهم اندوتلیوم در حفظ سلامت قلب و عروق و نقش التهاب در CAD تمرکز دارد. بخش دوم بینش هایی را در مورد جنبه های خاص جنسیت خطر CAD ارائه می دهد و بر روی عوامل خطر سنتی قلبی عروقی متمرکز است. بخش III مروری بر رویکردها برای شناسایی بیماران در معرض خطر وقایع CAD و بررسی تست استرس در بیماران مبتلا به CAD و نقش مهم ضد پلاکت ها در بیماری کرونر را ارائه می دهد. قلب و عروق پیشگیری: بینش در مورد پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی ، نسخه دوم مروری بر فرصت های هیجان انگیز برای جلوگیری از پیشرفت ، و در بعضی موارد برای سرکوب روند آترواسکلروز کرونر و ترکیب این استراتژی ها در عمل روزمره پزشکی بالینی . این نسخه جدید ارزشمند ، متخصصان قلب و عروق ، متخصصان داخلی ، ارائه دهندگان مراقبت های اولیه و متخصصان مراقبت های بهداشتی متحد با ابزار و درک لازم برای عمل آنها در قلب و عروق پیشگیری ، فراهم می کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله