دانلود کتاب Principles Of Anatomy & Physiology, 14th ed, 2014

نام کتاب: Principles Of Anatomy & Physiology

نویسنده: Gerard J. Tortora و Bryan H. Derrickson

ویرایش: ۱۴

سال انتشار: ۲۰۱۴

کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۳۴۵۰۰۲, ۹۷۸۱۱۱۸۳۴۵۰۰۹, ۹۷۸۱۱۱۸۳۴۴۳۹۲, ۱۱۱۸۳۴۴۳۹۱, ۹۷۸۱۱۱۸۷۰۰۶۷۹, ۱۱۱۸۷۰۰۶۷۸, ۹۷۸۱۱۱۸۷۷۴۵۶۴, ۱۱۱۸۷۷۴۵۶۶, ۹۷۸۱۱۱۸۸۰۸۴۳۶, ۱۱۱۸۸۰۸۴۳۶, ۹۷۸۱۱۱۸۹۴۰۴۰۲, ۱۱۱۸۹۴۰۴۰۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۳

حجم کتاب: ۸۸ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley

Description About Book Principles Of Anatomy & Physiology From Amazon


The 14th edition of the phenomenally successful Principles of Anatomy and Physiology continues to set the standard for the discipline. The authors have maintained a superb balance between structure and function and continue to emphasize the correlations between normal physiology and pathophysiology, normal anatomy and pathology, and homeostasis and homeostatic imbalances. No other text and package offers a teaching and learning environment as rich and complete

درباره کتاب Principles Of Anatomy & Physiology ترجمه شده از گوگل


چهاردهمین نسخه از اصول آناتومی و فیزیولوژی که به طرز خارق العاده ای موفق هستند ، استانداردی را برای این رشته تعیین می کند. نویسندگان تعادل فوق العاده ای بین ساختار و عملکرد حفظ کرده و همچنان بر همبستگی بین فیزیولوژی طبیعی و پاتوفیزیولوژی ، آناتومی و آسیب شناسی طبیعی و هموستاز و عدم تعادل هومئوستاتیک تأکید می کنند. هیچ متن و بسته دیگری محیط آموزش و یادگیری را به اندازه غنی و کامل ارائه نمی دهد

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله