دانلود کتاب Probability, Random Variables, Statistics, And Random Processes – Fundamentals & Applications, 2020

نام کتاب: Probability, Random Variables, Statistics, And Random Processes – Fundamentals & Applications

نویسنده: Grami و Ali

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۲۰

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۳۰۰۸۱۶, ۱۱۱۹۳۰۰۸۱۹, ۹۷۸۱۱۱۹۳۰۰۸۲۳, ۱۱۱۹۳۰۰۸۲۷, ۹۷۸۱۱۱۹۳۰۰۸۳۰, ۱۱۱۹۳۰۰۸۳۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۰۰۸۴۷, ۱۱۱۹۳۰۰۸۴۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۴۰۱

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley

Description About Book Probability, Random Variables, Statistics, And Random Processes – Fundamentals & Applications From Amazon


Basic concepts of probability theory — Applications in probability — Counting methods and applications — One random variable: fundamentals — Special probability distributions and applications — Multiple random variables — The Gaussian distribution — Descriptive statistics — Estimation — Hypothesis testing — Introduction to random processes — Analysis and processing of random processes.

درباره کتاب Probability, Random Variables, Statistics, And Random Processes – Fundamentals & Applications ترجمه شده از گوگل


مفاهیم اساسی نظریه احتمال – کاربردها در احتمال – روش های شمارش و برنامه ها – یک متغیر تصادفی: مبانی – توزیع ها و کاربردهای ویژه احتمال – چند متغیر تصادفی – توزیع گوسی – آمار توصیفی – برآورد – فرضیه آزمایش – آشنایی با فرآیندهای تصادفی – تجزیه و تحلیل و پردازش فرآیندهای تصادفی.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله