دانلود کتاب Progress In Environmental Microbiology, 2008

نام کتاب: Progress In Environmental Microbiology

نویسنده: Myung-Bo Kim

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۱۶۰۰۲۱۹۴۰۳, ۹۷۸۱۶۰۰۲۱۹۴۰۵, ۹۷۸۱۶۰۶۹۲۶۱۲۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۰۰

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Nova Science انتشاراتs

Description About Book Progress In Environmental Microbiology From Amazon


This book presents new and important research on environmental microbiology which is area of interaction that studies the interaction of microorganisms with the environment. It includes the structure, activities and communal behaviour of microbial communities, microbial interactions and interactions with plants, animals and non-living environmental factors, population biology and clonal structure microbes and surfaces, adhesion and biofouling responses to environmental signals and stress factors growth and survival, modelling and theory development, microbial community genetics and evolutionary processes, microbial physiological, metabolic and structural diversity, pollution microbiology, extremophiles and life in extreme and unusual little-explored habitats, primary and secondary production, element cycles and biogeochemical processes and microbially-influenced global changes.

درباره کتاب Progress In Environmental Microbiology ترجمه شده از گوگل


این کتاب تحقیقات جدید و مهمی را در مورد میکروبیولوژی محیط ارائه می دهد که منطقه تعاملی است که تعامل میکروارگانیسم ها با محیط را مطالعه می کند. این شامل ساختار ، فعالیت ها و رفتار مشترک جوامع میکروبی ، فعل و انفعالات میکروبی و فعل و انفعالات با گیاهان ، حیوانات و عوامل محیطی غیر زنده ، زیست شناسی جمعیت و میکروب ها و سطوح ساختار کلونال ، چسبندگی و واکنش های biofouling به سیگنال های محیطی و عوامل استرس رشد و بقا است. ، مدل سازی و توسعه نظریه ، ژنتیک جامعه میکروبی و فرایندهای تکاملی ، تنوع فیزیولوژیکی ، متابولیکی و ساختاری میکروبی ، میکروبیولوژی آلودگی ، افراطوفیل ها و زندگی در زیستگاه های شدید و غیرمعمول ، تولید اولیه و ثانویه ، چرخه عناصر و فرآیندهای بیوشیمیایی و تحت تأثیر میکروبی تغییرات جهانی

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله