دانلود کتاب Prokaryotic Symbionts In Plants, 2009

نام کتاب: Prokaryotic Symbionts In Plants

نویسنده: Aneta Dresler-Nurmi و David P. Fewer و Leena A. Räsänen و Kristina Lindström و Katharina Pawlowski

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۷۵۴۵۹۸, ۹۷۸۳۵۴۰۷۵۴۵۹۶, ۹۷۸۳۵۴۰۷۵۴۶۰۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۶

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Prokaryotic Symbionts In Plants From Amazon


Endophytic prokaryotes can invade the tissue of the host plant without triggering defense reactions or disease symptoms. Instead, they promote the growth of the host plant due to their ability to fix atmospheric dinitrogen and/or to produce plant growth-promoting substances.

This Microbiology Monographs volume presents up-to-date findings on the interactions between plants and beneficial prokaryotes, including the use of genomics for the analysis of plant-prokaryote symbioses and their evolution. Rhizobia-legume, actinorhizal and cyanobacterial symbioses are presented.

درباره کتاب Prokaryotic Symbionts In Plants ترجمه شده از گوگل


پروکاریوت های اندوفیت می توانند بدون ایجاد واکنش های دفاعی یا علائم بیماری ، به بافت گیاه میزبان حمله کنند. در عوض ، آنها باعث رشد گیاه میزبان می شوند زیرا توانایی آنها در رفع نیتروژن اتمسفر و یا تولید مواد تقویت کننده رشد گیاه است.

این جلد میکروبیولوژی مونوگرافی یافته های به روز در مورد فعل و انفعالات بین گیاهان و پروکاریوت های مفید ، از جمله استفاده از ژنومیک برای تجزیه و تحلیل همزیست های گیاه-پروکاریوت و تکامل آنها را ارائه می دهد. همزیستهای Rhizobia-legume ، actinorhizal و cyanobacterial ارائه شده است.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله