دانلود کتاب Proteases In Tissue Remodelling Of Lung And Heart, 2004

نام کتاب: Proteases In Tissue Remodelling Of Lung And Heart

نویسنده: André M. Cantin و Amélie Fournier و Uwe Lendeckel و Nigel M. Hooper

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۴

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۰۶۴۷۹۱۰۶, ۹۷۸۱۴۴۱۹۹۰۸۲۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۳۷

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer Us

Description About Book Proteases In Tissue Remodelling Of Lung And Heart From Amazon


Proteases in Tissue Remodelling of Lung and Heartis unique for its comprehensive presentation of protease function in lung and heart under both physiological conditions and major diseases manifesting in these two organs. The individual chapters have been written by leaders in the field who paid much attention to outline in great detail the role of proteases in the pathogenesis, diagnosis and treatment of disease. Available animal models (of disease, transgenic, or knock-out) are extensively referred to and experimental data obtained thereby are discussed in the context of patient-derived data.

Proteases in Tissue Remodelling of Lung and Heart:
*is devoted to proteases in lung and heart specifically and extensively,
*covers major diseases of the lung and heart,
*extensively introduces individual proteases (or families thereof),
*presents up-to-date patient-derived and experimental data,
*covers most aspects of protease function in disease.

درباره کتاب Proteases In Tissue Remodelling Of Lung And Heart ترجمه شده از گوگل


پروتئازهای موجود در بازسازی بافت ریه و قلب به دلیل ارائه جامع عملکرد پروتئاز در ریه و قلب در هر دو شرایط فیزیولوژیکی و بیماری های اصلی که در این دو اندام ظاهر می شوند ، بی نظیر هستند. فصل های جداگانه توسط رهبران این رشته نوشته شده اند که توجه زیادی به ترسیم نقش پروتئازها در پاتوژنز ، تشخیص و درمان بیماری کرده اند. مدل های حیوانی موجود (بیماری ، تراریخته یا ناک اوت) به طور گسترده ای مورد اشاره قرار می گیرند و داده های تجربی بدست آمده از این طریق در زمینه داده های مشتق شده از بیمار بحث می شود.

پروتئین ها در بازسازی بافت ریه و قلب:
* به طور خاص و گسترده به پروتئازها در ریه و قلب اختصاص داده شده است ،
* بیماری های عمده ریه و قلب را پوشش می دهد ،
* به طور گسترده پروتئازهای فردی (یا خانواده های آنها) را معرفی می کند ،
* داده های به روز و آزمایشی بیمار و مشتق را ارائه می دهد ،
* بیشتر جنبه های عملکرد پروتئاز در بیماری را پوشش می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله