دانلود کتاب Proteobacteria – Phylogeny, Metabolic Diversity And Ecological Effects, 2011

نام کتاب: Proteobacteria – Phylogeny, Metabolic Diversity And Ecological Effects

نویسنده: Maria L. Sezenna

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۱۱۲۲۱۵۰۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۱۷۸

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Nova Science Pub Inc

Description About Book Proteobacteria – Phylogeny, Metabolic Diversity And Ecological Effects From Amazon


Proteobacteria are a major group (phylum) of bacteria. They include a wide variety of pathogens, such as Escherichia, Salmonella, Vibrio, Helicobacter, and many other notable genera. Others are free-living, and include many of the bacteria responsible for nitrogen fixation. This book presents current research from across the globe in the study of proteobacteria, including phylogeny and activity of proteobacteria in sediments from Lake Furnas; proteobacteria forming nitrogen-fixing symbiosis with higher plants; proteobacteria and the endosymbiotic origin of mitochondrion; and interpreting diversity of proteobacteria based on 16S rRNA gene copy number.

درباره کتاب Proteobacteria – Phylogeny, Metabolic Diversity And Ecological Effects ترجمه شده از گوگل


پروتئوباکتریها یک گروه عمده (phief) باکتری ها هستند. آنها شامل طیف گسترده ای از عوامل بیماری زا مانند اشریشیا ، سالمونلا ، ویبریو ، هلیکوباکتر و بسیاری دیگر از جنسهای برجسته هستند. برخی دیگر زندگی آزاد دارند و شامل بسیاری از باکتری های مسئول تثبیت نیتروژن هستند. این کتاب تحقیقات فعلی را از سراسر جهان در مطالعه پروتئوباکتریها ، از جمله فیلوژنی و فعالیت پروتئوباکتریها در رسوبات دریاچه فورناس ارائه می دهد. باکتریهای پروتئینی که با گیاهان بالاتر همزیستی تثبیت کننده نیتروژن تشکیل می شوند. پروتئوباکتری ها و منشا end اندوسیمبیوتیک میتوکندری ؛ و تفسیر تنوع پروتئوباکتریها بر اساس تعداد کپی ژن ۱۶S rRNA – سایپرز ، باشگاه دانش

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله