دانلود کتاب Psychiatric Diagnosis – Challenges And Prospects, 2009

نام کتاب: Psychiatric Diagnosis – Challenges And Prospects

نویسنده: Ihsan M Salloum و Juan E Mezzich

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۷۲۵۶۹۶, ۰۴۷۰۷۲۵۶۹۹,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۱۳

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Wiley-Blackwell

Description About Book Psychiatric Diagnosis – Challenges And Prospects From Amazon


Psychiatric diagnosis is one of the most important topics within the broad field of psychiatry. Clear, accurate definitions of the various disorders are essential for clinicians around the world to be confident that they are classifying patients in the same way, thereby enabling comparisons of treatment regimens and their outcomes. There are two major classification systems in use, one produced by the World Health Organization, the WHO International Classification of Diseases, Mental Disorders Chapter, and one by the American Psychiatric Association, the well known Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Both of these are being revised so this book from the prestigious World Psychiatric Association is especially timely.
In this book, leading experts in the field provide a broad and integrated coverage of the concepts, structure and context of psychiatric diagnosis. It begins by addressing mental health and illness around the world from historical, philosophical and cultural perspectives. Health is approached comprehensively, to include such aspects as resilience, resources and quality of life. The book then covers major specific psychopathology topics in Section II, including new categorizations and dimensional approaches. Section III concentrates on the complex problem of comorbidity, a primary challenge for modern diagnostic classifications in psychiatry. Finally, Section IV reviews emerging international diagnostic systems in psychiatry, considering innovative models and adaptations.

This book will be essential reading for anyone involved in the diagnosis of psychiatric disorders.

درباره کتاب Psychiatric Diagnosis – Challenges And Prospects ترجمه شده از گوگل


تشخیص روانپزشکی یکی از مهمترین مباحث در حوزه وسیع روانپزشکی است. برای اطمینان از اینکه پزشکان در کل دنیا به همین ترتیب طبقه بندی می کنند ، تعریف دقیق و واضحی از انواع اختلالات ضروری است ، بنابراین مقایسه رژیم های درمانی و نتایج آنها را امکان پذیر می کند. دو سیستم طبقه بندی عمده در حال استفاده است ، یکی توسط سازمان بهداشت جهانی ، طبقه بندی بین المللی بیماریهای WHO ، فصل اختلالات روانی و یکی دیگر توسط انجمن روانپزشکان آمریکا ، راهنمای شناخته شده تشخیصی و آماری اختلالات روانی تولید شده است. هر دوی اینها در حال بازنگری است ، بنابراین این کتاب از انجمن معتبر روان پزشکی جهانی به ویژه به موقع است.
در این کتاب ، متخصصان برجسته در این زمینه پوشش گسترده و یکپارچه ای از مفاهیم ، ساختار و زمینه تشخیص روانپزشکی ارائه می دهند. این کار با پرداختن به سلامت روان و بیماری در سراسر جهان از دیدگاه های تاریخی ، فلسفی و فرهنگی آغاز می شود. به طور جامع به سلامت پرداخته می شود تا جنبه هایی از جمله تاب آوری ، منابع و کیفیت کتابزندگی را شامل شود. این کتاب سپس شامل مباحث عمده روانشناسی خاص در بخش II ، از جمله طبقه بندی های جدید و رویکردهای بعدی است. بخش III بر روی مسئله پیچیده همبودی ، چالشی اساسی برای طبقه بندی های تشخیصی مدرن در روانپزشکی متمرکز است. سرانجام ، بخش چهارم با در نظر گرفتن مدل ها و سازگاری های نوآورانه ، سیستم های تشخیصی بین المللی نوظهور در روانپزشکی را مرور می کند.

این کتاب خواندن ضروری برای هر کسی است که در تشخیص اختلالات روانپزشکی مشارکت دارد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله