دانلود کتاب Psychiatry And Religion – The Convergence Of Mind And Spirit, 2000

نام کتاب: Psychiatry And Religion – The Convergence Of Mind And Spirit

نویسنده: James K. و M.D. Boehnlein

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۰

کد ISBN کتاب: ۰۸۸۰۴۸۹۲۰۰, ۹۷۸۰۸۸۰۴۸۹۲۰۱, ۹۷۸۱۵۸۵۶۲۸۱۳۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۴

حجم کتاب: ۱ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Amer Psychiatric Pub Inc

Description About Book Psychiatry And Religion – The Convergence Of Mind And Spirit From Amazon


Psychiatry and religion both draw on the rich traditions of human thought and practice. The ways in which humans attempt to understand and interact with their world and give meaning to their lives have occupied philosophers, religious leaders, and scientists for centuries. Psychiatry is unique among the medical sciences in that, as it attempts to explain the full range of human behavior, it often ranges well beyond the realm of natural science and into that of philosophy. To deal with contemporary ethical issues, psychiatrists must be able to draw on a broad intellectual tradition not only in the biological sciences, but also in the humanities and social sciences, which encompass the comparative study of religion. Psychiatry and Religion addresses both the polarities and the unifying concepts between psychiatry and religion, with a unique focus on the point at which these two domains meet. Divided into three parts, this scholarly yet eminently readable volume considers both theoretical and clinical issues and includes topics rarely discussed elsewhere in the literature: -Part I: Theoretical Principles and Historical TrendsACovers both historical and current cross-cultural perspectives of psychiatry and the major religions, including a close look at cults -Part II: Treatment Issues at the Interface of Psychiatry and ReligionADiscusses the influence of religious movements on psychiatric therapies, the moral and spiritual issues in the wake of traumatic experiences, and the separate yet complementary roles of mental health practitioners and clergy in restoring patients to health -Part III: Looking Toward the FutureAConsiders bioethics, religious and spiritual issues in psychiatric education and training, and religion and future psychiatric nosology and treatment Written by clinicians and educators, this fascinating book fills a significant gap in the literature by providing a much-needed sociological and cross-cultural perspective of theory and practice at the interface of where psychiatry and religion. As more and more psychiatry training programs and medical schools begin to include courses on religion and spirituality, psychiatric educators and practitioners alike will find this book to be a valuable resource.

درباره کتاب Psychiatry And Religion – The Convergence Of Mind And Spirit ترجمه شده از گوگل


روانپزشکی و دین هر دو از سنتهای غنی اندیشه و عمل انسان بهره می گیرند. روشهایی که انسانها سعی در درک و تعامل با دنیای خود دارند و به زندگی خود معنا می بخشند ، قرن ها فیلسوفان ، رهبران مذهبی و دانشمندان را به خود مشغول کرده است. روانپزشکی در میان علوم پزشکی بی نظیر است زیرا ، همانطور که سعی در توضیح طیف گسترده ای از رفتارهای انسانی دارد ، اغلب فراتر از حوزه علوم طبیعی و فلسفه است. برای پرداختن به مسائل اخلاقی معاصر ، روانپزشکان باید بتوانند نه تنها در علوم زیستی ، بلکه در علوم انسانی و اجتماعی ، که شامل مطالعه تطبیقی ​​دین است ، از یک سنت فکری گسترده استفاده کنند. روانپزشکی و دین با تمرکز منحصر به فرد در نقطه ای که این دو حوزه با هم روبرو هستند ، به چند قطب و مفاهیم متحد بین روانپزشکی و دین می پردازند. این بخش علمی که به سه قسمت تقسیم شده است ، هر دو مبحث نظری و بالینی را در نظر می گیرد و شامل موضوعاتی است که بندرت در جاهای دیگر ادبیات مورد بحث قرار می گیرد: ، بخش دوم: موضوعات درمانی در رابط روانپزشکی و دین بحث در مورد تأثیر جنبش های مذهبی در درمان های روانپزشکی ، مسائل اخلاقی و معنوی در پی تجربیات آسیب زا و نقش های جداگانه و در عین حال مکمل سلامت روان پزشکان و روحانیون در بازگرداندن بیماران به سلامتی – قسمت سوم: نگاه به آینده آینده ، اخلاق زیستی ، مسائل مذهبی و معنوی در آموزش و آموزش روانپزشکی و دین و روانشناسی و روان درمانی آینده را در نظر می گیرید ادبیات با ارائه یک دیدگاه نظریه و عمل جامعه شناختی و بین فرهنگی بسیار مورد نیاز در رابط روانپزشکی و مذهب. همزمان با شروع برنامه های آموزشی روانپزشکی و مکاتب پزشکی ، دوره های مربوط به دین و معنویت ، مربیان و پزشکان روانپزشکی به طور یکسان این کتاب را به عنوان یک منبع ارزشمند می یابند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله