دانلود کتاب Role Of Apoptosis In Infection, 2005

نام کتاب: Role Of Apoptosis In Infection

نویسنده: Diane Griffin Ed.

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۲۳۰۰۶۸, ۹۷۸۳۵۴۰۲۳۰۰۶۹, ۹۷۸۳۵۴۰۲۷۳۲۰۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۳۰۰

حجم کتاب: ۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer

Description About Book Role Of Apoptosis In Infection From Amazon


This mechanism of programmed cell death plays an important role in normal development and control of cell numbers in mature animals. Initiation of the apoptotic process can come from external or internal stimuli and is highly regulated both by molecules that facilitate and by molecules that inhibit the process. It can be envisioned that apoptosis as a response to an intracellular pathogen is a useful way for the host to eliminate infected cells, decreasing the likelihood of spread of the infection to neighboring cells and preventing pathogen persistence. Alternatively, the apoptotic response may be a major mechanism by which the host is harmed by a pathogen.

درباره کتاب Role Of Apoptosis In Infection ترجمه شده از گوگل


این مکانیسم مرگ سلولی برنامه ریزی شده نقش مهمی در رشد طبیعی و کنترل تعداد سلول در حیوانات بالغ دارد. شروع فرآیند آپوپتوتیک می تواند از محرک های خارجی یا داخلی باشد و هم توسط مولکول های تسهیل کننده و هم توسط مولکول هایی که روند را مهار می کنند بسیار تنظیم می شود. می توان پیش بینی کرد که آپوپتوز به عنوان پاسخی به یک پاتوژن درون سلولی یک روش مفید برای میزبان برای از بین بردن سلولهای آلوده ، کاهش احتمال انتشار عفونت به سلولهای همسایه و جلوگیری از ماندگاری پاتوژن است. از طرف دیگر ، پاسخ آپوپتوتیک ممکن است مکانیسم اصلی باشد که میزبان توسط یک عامل بیماری زا آسیب می بیند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله