دانلود کتاب Sas-Genetics(tm) 9.1.3 User’s Guide, 2005

نام کتاب: Sas-Genetics(tm) 9.1.3 User’s Guide

نویسنده: Sas Publishing

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۵

کد ISBN کتاب: ۱۵۹۰۴۷۸۴۲۸, ۹۷۸۱۵۹۰۴۷۸۴۲۴,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۲۰

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Sas Inst

Description About Book Sas-Genetics(tm) 9.1.3 User’s Guide From Amazon


SAS/Genetics is a collection of SAS procedures along with a SAS macro specifically designed for the statistical analysis of genetic marker data. This guide is intended to provide you with the statistical genetics background and the procedural syntax needed to use this software, as well as examples showing some common applications of the methods in these procedures.

درباره کتاب Sas-Genetics(tm) 9.1.3 User’s Guide ترجمه شده از گوگل


SAS/Genetics مجموعه ای از روش های SAS به همراه کلان SAS است که به طور خاص برای تجزیه و تحلیل آماری داده های نشانگر ژنتیکی طراحی شده است. این راهنما به منظور ارائه زمینه ژنتیکی آماری و نحو رویه مورد نیاز برای استفاده از این نرم افزار و همچنین نمونه هایی از کاربردهای متداول روشها در این روشها را در اختیار شما قرار می دهد.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله