دانلود کتاب Science And Psychiatry – Groundbreaking Discoveries In Molecluar Neuroscience, 2008

نام کتاب: Science And Psychiatry – Groundbreaking Discoveries In Molecluar Neuroscience

نویسنده: Solomon H. Snyder

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۵۸۵۶۲۲۷۳۳, ۹۷۸۱۵۸۵۶۲۸۸۲۷, ۱۵۸۵۶۲۲۷۳۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۱۳

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: American Psychiatric Publishing, Inc.

Description About Book Science And Psychiatry – Groundbreaking Discoveries In Molecluar Neuroscience From Amazon


A pioneer in the identification of receptors for neurotransmitters and drugs and in the explanation of the actions of psychotropic agents, Solomon Snyder has been instrumental in the establishment of modern psychopharmacology. Science and Psychiatry is a collection of some of his best scientific papers from the past forty years, representing important advances in psychopharmacology and molecular biology. Some offer insight into modern neuroscience to help make sense of available psychotropic medications and point the way toward more effective and safer agents; others describe the underpinnings of psychopharmacology that practitioners need to know, especially regarding the role of receptors in drug action.
The articles cover nine areas of research with particular attention to four groups of extraordinary discoveries for which Snyder is widely recognized: the identification of opiate receptors, characterization of the IP3 receptor, the establishment of nitric oxide as a transmitter in the brain, and the discovery that D-serine is the normal stimulus for the glycine site of the NMDA receptor. Each section is accompanied by a commentary by a well-known authority that puts the discoveries in perspective. Together, they attest to the rich diversity of Snyder s research while conveying the origins of modern psychopharmacologic practice.

درباره کتاب Science And Psychiatry – Groundbreaking Discoveries In Molecluar Neuroscience ترجمه شده از گوگل


سلیمان اسنایدر که در شناسایی گیرنده های انتقال دهنده های عصبی و داروها و در توضیح عملکرد عوامل روان گردان پیشگام است ، در تأسیس روانپزشکی مدرن نقش مهمی داشته است. علوم و روانپزشکی مجموعه ای از بهترین مقاله های علمی وی در چهل سال گذشته است که نشان دهنده پیشرفت های مهم در روانپزشکی و زیست شناسی مولکولی است. برخی از آنها بینش عصب شناسی مدرن را برای کمک به درک داروهای روانگردان موجود ارائه می دهند و راه را برای عوامل موثرتر و ایمن تر نشان می دهند. دیگران زیربنای روان درمانی را توصیف می کنند که پزشکان باید بدانند ، به ویژه در مورد نقش گیرنده ها در عمل دارو.
این مقالات شامل ۹ زمینه تحقیق با توجه ویژه به چهار گروه از کشف فوق العاده است که اسنایدر به طور گسترده ای برای آنها شناخته شده است: شناسایی گیرنده های مواد افیونی ، خصوصیات گیرنده IP3 ، ایجاد اکسید نیتریک به عنوان یک فرستنده در مغز و کشف که D-serine محرک طبیعی محل گلیسین گیرنده NMDA است. هر بخش با تفسیر مقامات شناخته شده ای همراه است که کشفیات را در چشم انداز قرار می دهد. آنها با هم ، به تنوع غنی تحقیقات اسنایدر و در عین حال انتقال منشأ عمل مدرن روان درمانی ، گواهی می دهند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله