دانلود کتاب Sleep And Anesthesia – Neural Correlates In Theory And Experiment, 2011

نام کتاب: Sleep And Anesthesia – Neural Correlates In Theory And Experiment

نویسنده: D. Pal و G. A. Mashour و Axel Hutt

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۱۴۶۱۴۰۱۷۲۰, ۹۷۸۱۴۶۱۴۰۱۷۲۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۰

حجم کتاب: ۱۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag New York

Description About Book Sleep And Anesthesia – Neural Correlates In Theory And Experiment From Amazon


Sleep and anesthesia seem so similar that the task of analyzing the neurological similarities and differences between the two is an obvious research postulate. Both involve the loss of consciousness, or the loss of awareness of external stimuli. Yet when we investigate further, key differences start to manifest themselves—anesthesia is drug-induced while sleep requires no external cause being only the most salient. Other fascinating questions crowd in too: do we dream while under anesthesia, and do we feel pain while sleeping? Examining neural activity associated with sleep and anesthesia can be effected at various levels, from the microscopic, single-neuron level right up to that of whole neural populations.

This book aims to reveal the underlying neural mechanisms of sleep and anesthesia by employing a range of experimental techniques and applying theoretical models of neural activity that predict the mechanisms related to both states. Of course, these models offer deeper insights if their assumptions and resulting data can be correlated to experimental findings, and it is these correlations that the book focuses on. As the outcome of workshops on anesthesia and sleep at the 2007 and 2009 Computational Neuroscience Conferences in Toronto and Berlin, the chapters lay out key theoretical issues as well as hot contemporary research topics. It also details experimental techniques on various spatial scales, such as fMRIand EEG-experiments on the macroscopic, and single-neuron and LFP measurements on the microscopic scale

درباره کتاب Sleep And Anesthesia – Neural Correlates In Theory And Experiment ترجمه شده از گوگل


خواب و بیهوشی بسیار به نظر می رسد به طوری که وظیفه تجزیه و تحلیل شباهت ها و تفاوت های عصبی بین این دو یک فرضیه تحقیق آشکار است. هر دو شامل از دست دادن هوشیاری ، یا از دست دادن آگاهی از محرک های خارجی است. با این حال ، هنگامی که ما بیشتر بررسی می کنیم ، تفاوت های اساسی شروع به آشکار شدن می کنند – بیهوشی ناشی از دارو است در حالی که خواب به هیچ دلیل خارجی مهمترین برجسته نیست. س questionsالات جذاب دیگر نیز این افراد را به خود مشغول می کند: آیا در حالی که تحت بیهوشی هستیم خواب می بینیم و آیا هنگام خواب احساس درد می کنیم؟ بررسی فعالیت عصبی همراه با خواب و بیهوشی می تواند در سطوح مختلف ، از سطح میکروسکوپی ، تک عصبی تا کل جمعیت عصبی انجام شود.

این کتاب با استفاده از طیف وسیعی از تکنیک های تجربی و استفاده از مدل های نظری فعالیت عصبی که مکانیسم های مربوط به هر دو حالت را پیش بینی می کند ، مکانیسم های عصبی زمینه ای خواب و بیهوشی را آشکار می کند. البته ، اگر مفروضات و داده های حاصل از آنها بتواند با یافته های تجربی مرتبط باشد ، این مدل ها بینش عمیق تری ارائه می دهند ، و این همبستگی هاست که کتاب بر آنها تمرکز دارد. به عنوان نتیجه کارگاه های مربوط به بیهوشی و خواب در کنفرانس های علوم اعصاب محاسباتی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ در تورنتو و برلین ، در این فصول موضوعات اصلی نظری و همچنین موضوعات داغ تحقیق معاصر ارائه شده است. همچنین جزئیات تکنیک های آزمایشی در مقیاس های مختلف مکانی ، مانند آزمایشات fMRI و EEG در ماکروسکوپی ، و اندازه گیری تک نورون و LFP در مقیاس میکروسکوپی

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله