دانلود کتاب Stress Responses Of Lactic ACId Bacteria, 2011

نام کتاب: Stress Responses Of Lactic ACId Bacteria

نویسنده: Charles M. A. P. Franz و Wilhelm H. Holzapfel و Effie Tsakalidou و Konstantinos Papadimitriou

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۱

کد ISBN کتاب: ۰۳۸۷۹۲۷۷۰۰, ۹۷۸۰۳۸۷۹۲۷۷۰۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۵۳۰

حجم کتاب: ۱۳ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer Us

Description About Book Stress Responses Of Lactic ACId Bacteria From Amazon


Lactic acid bacteria (LAB) constitute a heterogeneous group of bacteria that are renowned for the crucial role they play in the health of humans and animals. While some LAB are food-related and probiotic, remaining harmless and at times even conferring health benefits to the consumer, others are host-associated and include some of the most severe human and veterinary pathogens.

Due to their economic importance for the food industry and their health-related implications as probiotics or pathogens, the genetics, physiology and metabolism of LAB have been under rigorous investigation over the past decades. During food processing and storage, LAB reside under adverse environmental conditions designed to be bacteriostatic or bactericidal for food spoilage microorganisms and foodborne pathogens. In addition, during consumption, the key feature of probiotic strains is their aptitude to survive through the harsh environment of the gastrointestinal tract of the host so as to reach and colonize the intestine and exert their health-promoting effects. Furthermore, the pathogenic nature of certain LAB species has been clearly associated with their tolerance to environmental stresses.

Organized into 5 parts, this book discusses the current knowledge of the stress physiology of LAB. Part I provides an introductory overview of the stress responses of LAB; Part II focuses on the responses of LAB towards specific environmental stresses; Part III presents the stress responses of LAB in the context of species and genera; Part IV discusses the applications and the future aspects of LAB stress research; and Part V highlights in a concluding summary the most important research challenges in the field that will significantly improve our conception of stress behavior in LAB.

درباره کتاب Stress Responses Of Lactic ACId Bacteria ترجمه شده از گوگل


باکتری های اسید لاکتیک (LAB) گروه ناهمگنی از باکتری ها را تشکیل می دهند که به دلیل نقشی حیاتی که در سلامت انسان و حیوان بازی می کنند مشهور هستند. در حالی که برخی از LAB ها مربوط به مواد غذایی و پروبیوتیک هستند ، بی ضرر مانده و حتی بعضی مواقع مزایای سلامتی را به مصرف کننده اعطا می کنند ، برخی دیگر مربوط به میزبان هستند و برخی از شدیدترین عوامل بیماری زای انسانی و دامپزشکی را شامل می شوند.

با توجه به اهمیت اقتصادی آنها برای صنایع غذایی و پیامدهای مرتبط با سلامتی آنها به عنوان پروبیوتیک ها یا عوامل بیماری زا ، در دهه های گذشته ژنتیک ، فیزیولوژی و متابولیسم LAB تحت بررسی دقیق قرار گرفته است. در حین پردازش و نگهداری مواد غذایی ، LAB در شرایط نامساعد محیطی طراحی می شود که برای میکروارگانیسم های فساد مواد غذایی و عوامل بیماری زای ناشی از مواد غذایی باکتری استاتیک یا ضد باکتری باشد. علاوه بر این ، در هنگام مصرف ، ویژگی اصلی سویه های پروبیوتیک استعداد آنها برای زنده ماندن از طریق محیط سخت دستگاه گوارش میزبان است تا بتواند به روده برسد و استعمار کند و اثرات سلامتی آنها را اعمال کند. علاوه بر این ، ماهیت بیماری زایی برخی از گونه های LAB به وضوح با تحمل آنها در برابر تنش های محیطی مرتبط است.

این کتاب که به ۵ قسمت سازمان یافته است ، در مورد دانش فعلی فیزیولوژی استرس LAB بحث می کند. بخش I یک نمای کلی از پاسخهای استرس LAB را ارائه می دهد. بخش دوم بر پاسخ های LAB نسبت به تنش های خاص محیطی متمرکز است. بخش III پاسخ های استرس LAB را در زمینه گونه ها و جنس ارائه می دهد. بخش چهارم در مورد کاربردها و جنبه های آینده تحقیقات استرس LAB بحث می کند. و بخش V مهمترین چالشهای تحقیقاتی در زمینه مهمترین چالشهای تحقیقاتی در زمینه را برجسته می کند که درک ما را از رفتار استرس در آزمایشگاه بهبود می بخشد

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله