دانلود کتاب Superantigens And Superallergens, 2007

نام کتاب: Superantigens And Superallergens

نویسنده: G. Marone

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۷

کد ISBN کتاب: ۳۸۰۵۵۸۲۶۶۸, ۹۷۸۳۸۰۵۵۸۲۶۶۷,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۹

حجم کتاب: ۴ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: S. Karger Ag (Switzerland)

Description About Book Superantigens And Superallergens From Amazon


The latest advances at molecular and biochemical levels Superantigens constitute a growing family of bacterial and viral proteins that share the capacity of inducing massive activation of the immune system. This volume contains contributions from leaders in the field of classical T cell superantigens and sheds light on relevant B cell superantigens at the molecular and biochemical levels. Moreover, articles in this publication deal with the emerging, intriguing possibility that immunoglobulin superantigens can activate primary effector cells of allergic disorders both in vitro and in vivo, thus acting as superallergens. A detailed account is also given of the biochemical, immunological and clinical characteristics of several endogenous, viral and bacterial superallergens, which are probably relevant in a variety of human diseases. This is the first volume to put together basic and clinical aspects of the classical T cell superantigens, B cell superantigens and superallergens. It will therefore be indispensable reading to basic and clinical immunologists, microbiologists, virologists and specialists in allergic and immune disorders.

درباره کتاب Superantigens And Superallergens ترجمه شده از گوگل


جدیدترین پیشرفت ها در سطح مولکولی و بیوشیمیایی سوپرانتی ژن ها ، خانواده ای درحال رشد از پروتئین های باکتریایی و ویروسی را تشکیل می دهند که ظرفیت تحریک گسترده سیستم ایمنی را دارند. این حجم شامل مشارکت رهبران در زمینه سوپرانتیژن های سلول T کلاسیک است و سوپرانتیژن های مربوط به سلول B مربوطه را در سطح مولکولی و بیوشیمیایی روشن می کند. علاوه بر این ، مقالات این نشریه با احتمال ظهور و جالب توجهی روبرو است که سوپرآنتیژنهای ایمونوگلوبولین می توانند سلولهای موثر اولیه اختلالات آلرژیک را هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در داخل بدن فعال کنند ، بنابراین به عنوان سوپر آلرژن عمل می کنند. همچنین شرح مفصلی از خصوصیات بیوشیمیایی ، ایمنی و بالینی چندین سوپر آلرژن داخلی ، ویروسی و باکتریایی ارائه شده است که احتمالاً در انواع بیماری های انسانی مرتبط هستند. این اولین جلدی است که جنبه های اساسی و بالینی سوپرآنتی ژن های سلول T کلاسیک ، سوپرانتیژن های سلول B و سوپر آلرژن ها را با هم جمع کرده است. بنابراین خواندن برای ایمونولوژیست های بنیادی و بالینی ، میکروبیولوژیست ها ، ویروس شناسان و متخصصان اختلالات آلرژیک و ایمنی ضروری خواهد بود.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله