دانلود کتاب Synthetic Immunology, 2016

نام کتاب: Synthetic Immunology

نویسنده: Takeshi Watanabe و Yousuke Takahama

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۶

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۴۴۳۱۵۶۰۲۵۸, ۹۷۸۴۴۳۱۵۶۰۲۷۲,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۰۰

حجم کتاب: ۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer Japan

Description About Book Synthetic Immunology From Amazon


This book reviews the emerging studies of synthetic immunology, including the development and regeneration of immune cells, immune organ development and artificial regeneration, and the synthetic approach towards understanding human immune system. Immunology has developed rapidly over the last 50 years through the incorporation of new methods and concepts in cell and molecular biology, genetics, genomics and proteomics. This progress is the result of works by many excellent researchers all over the world. Currently, immunological research has accumulated detailed knowledge on basic mechanisms of immunity and is in the process to change medical practices. Yet, due to the enormous complexity of the immune system, many aspects on the regulation and function of this system remain unknown. Synthetic biology uses gain-of-function rather than loss-of-function approaches. The goals of synthetic biology can be described in a simple phrase “rebuild, alter, and understand,” namely, to rebuild minimal functional systems using well-defined parts from nature and then to perturb the system to understand its working principles. Given the richness of accumulated knowledge in molecular and cellular mechanisms of the immune system, we now begin adapting the concepts of synthetic biology to immunology. An immune response is a spatiotemporal phenomenon occurring at a given time and at a specialized place in the body. One goal of synthetic immunology is to reconstruct artificial microenvironments for better understanding of an immune response. We hope this yet-to-be-experimental approach of synthetic immunology and the compilation of this book will aid our further understanding of the immune system and future devising the tools to manipulate the immune system for therapy and prevention of the diseases.

درباره کتاب Synthetic Immunology ترجمه شده از گوگل


این کتاب مطالعات در حال ظهور ایمونولوژی مصنوعی ، از جمله توسعه و بازسازی سلولهای ایمنی ، رشد اندامهای ایمنی و بازسازی مصنوعی و رویکرد مصنوعی در درک سیستم ایمنی بدن انسان را مرور می کند. ایمونولوژی در طی ۵۰ سال گذشته از طریق تلفیق روش ها و مفاهیم جدید در زیست شناسی سلولی و مولکولی ، ژنتیک ، ژنومیک و پروتئومیکس به سرعت توسعه یافته است. این پیشرفت نتیجه کارهای بسیاری از محققان عالی در سراسر جهان است. در حال حاضر ، تحقیقات ایمونولوژیک دانش مفصلی در مورد مکانیسم های اساسی ایمنی جمع آوری کرده و در حال تغییر رویه های پزشکی است. با این وجود ، به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد سیستم ایمنی ، بسیاری از جنبه های تنظیم و عملکرد این سیستم ناشناخته مانده است. زیست شناسی مصنوعی به جای استفاده از رویکردهای از دست دادن عملکرد ، از افزایش عملکرد استفاده می کند. اهداف زیست شناسی مصنوعی را می توان با یک عبارت ساده “بازسازی ، تغییر و درک” ، یعنی ساخت مجدد حداقل سیستم های عملکردی با استفاده از قطعات کاملاً مشخص از طبیعت و سپس ایجاد مزاحمت برای درک اصول کار آن ، توصیف کرد. با توجه به غنای دانش انباشته در مکانیسم های سلولی و مولکولی سیستم ایمنی ، اکنون ما شروع به تطبیق مفاهیم زیست شناسی مصنوعی با ایمونولوژی می کنیم. پاسخ ایمنی یک پدیده فضایی – زمانی است که در یک زمان مشخص و در یک مکان خاص در بدن اتفاق می افتد. یکی از اهداف ایمونولوژی مصنوعی ، بازسازی ریز محیط های مصنوعی برای درک بهتر پاسخ ایمنی است. ما امیدواریم که این رویکرد آزمایشگاهی برای ایمونولوژی مصنوعی و تدوین این کتاب بتواند به درک بیشتر ما از سیستم ایمنی بدن و ابداع ابزاری برای دستکاری سیستم ایمنی برای درمان و پیشگیری از بیماری ها کمک کند.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله