دانلود کتاب System Dynamics, 4th ed, 2003

نام کتاب: System Dynamics

نویسنده: Katsuhiko Ogata

ویرایش: ۴

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۰۱۳۱۴۲۴۶۲۹, ۹۷۸۰۱۳۱۴۲۴۶۲۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۷۷۷

حجم کتاب: ۲۶ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Prentice Hall

Description About Book System Dynamics From Amazon


This text presents the basic theory and practice of system dynamics. It introduces the modeling of dynamic systems and response analysis of these systems, with an introduction to the analysis and design of control systems. KEY TOPICS Specific chapter topics include The Laplace Transform, mechanical systems, transfer-function approach to modeling dynamic systems, state-space approach to modeling dynamic systems, electrical systems and electro-mechanical systems, fluid systems and thermal systems, time domain analyses of dynamic systems, frequency domain analyses of dynamic systems, time domain analyses of control systems, and frequency domain analyses and design of control systems. For mechanical and aerospace engineers.

درباره کتاب System Dynamics ترجمه شده از گوگل


این متن نظریه و عملکرد اساسی پویایی سیستم را ارائه می دهد. این مقاله با مقدمه ای در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کنترل ، مدل سازی سیستم های پویا و تجزیه و تحلیل پاسخ این سیستم ها را معرفی می کند. مباحث کلیدی عناوین خاص فصل شامل تحول لاپلاس ، سیستم های مکانیکی ، رویکرد عملکرد انتقال برای مدل سازی سیستم های پویا ، رویکرد حالت-فضا برای مدل سازی سیستم های پویا ، سیستم های الکتریکی و سیستم های الکترو مکانیکی ، سیستم های سیال و سیستم های حرارتی ، تجزیه و تحلیل حوزه زمان از دینامیک سیستم ها ، تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس سیستم های دینامیکی ، تجزیه و تحلیل دامنه زمانی سیستم های کنترل و تحلیل دامنه فرکانس و طراحی سیستم های کنترل. برای مهندسان مکانیک و هوافضا.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله