دانلود کتاب Updates On Clostridium Difficile In Europe – Advances In Microbiology, Infectious Diseases And Public Health Volume 8, 2018

نام کتاب: Updates On Clostridium Difficile In Europe – Advances In Microbiology, Infectious Diseases And Public Health Volume 8

نویسنده: Paola Mastrantonio و Maja Rupnik

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۸

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۷۲۷۹۸۱, ۹۷۸۳۳۱۹۷۲۷۹۹۸,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۶۱

حجم کتاب: ۷ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer International Publishing

Description About Book Updates On Clostridium Difficile In Europe – Advances In Microbiology, Infectious Diseases And Public Health Volume 8 From Amazon


This book outlines the currently available clinical, epidemiological and experimental data on Clostridium difficile infection (CDI) with special emphasis on studies and results achieved in Europe.

The incidence and severity of CDI has increased significantly over the last decade, and the book explains why C. difficile, recently reclassified as Clostridioides difficile, remains a significant challenge, also from economic perspective, to health care systems all over the world. The different reservoirs of this ubiquitous microorganism are reviewed as well as the different factors contributing to its virulence, such as toxins and biofilm formation. The rapid evolution of antibiotic resistance is clearly a concern and in a specific way can influence the CDI epidemiology. Additionally, new emerging strains and comparative genomics studies are discussed for their relevance from epidemiological and evolutionary point of view.

The book also gives an overview on diagnostics, therapy and surveillance, all of which are still challenging. Therefore, a closer look is taken on the effect of probiotics as an alternative to antibiotics, for prevention and treatment of CDI. Fecal transplantation from healthy donors, passive immunotherapies and vaccines for patients with recurrences are also discussed in dedicated chapters.

The book closes with a summary of the history and the achievements of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Study Group for Clostridium difficile (ESGCD) written by the current and past presidents of the Society. It is the aim of this book to raise awareness on CDI and to disseminate updated information on its prevention, diagnosis and treatment.

درباره کتاب Updates On Clostridium Difficile In Europe – Advances In Microbiology, Infectious Diseases And Public Health Volume 8 ترجمه شده از گوگل


این کتاب به طور خلاصه داده های بالینی ، اپیدمیولوژیکی و تجربی موجود در مورد عفونت کلستریدیوم دیفیسیل (CDI) را با تأکید ویژه بر مطالعات و نتایج بدست آمده در اروپا بیان می کند.

بروز و شدت CDI طی دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، و این کتاب توضیح می دهد که چرا C. դժվար ، که اخیراً به عنوان Clostridioides դժվար شناخته شده است ، همچنان از نظر اقتصادی برای سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان یک چالش مهم باقی مانده است. مخازن مختلف این میکروارگانیسم موجود در همه جا بررسی می شود و همچنین عوامل مختلف موثر در حدت آن ، مانند سموم و تشکیل بیوفیلم. تکامل سریع مقاومت آنتی بیوتیکی به وضوح نگران کننده است و به روشی خاص می تواند اپیدمیولوژی CDI را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این ، سویه های جدید در حال ظهور و مطالعات ژنومی مقایسه ای برای ارتباط آنها از نظر اپیدمیولوژیک و تکامل مورد بحث قرار گرفته اند.

این کتاب همچنین به طور کلی در مورد تشخیص ، درمان و نظارت ، همه موارد چالش برانگیز است. بنابراین ، برای بررسی پیشگیری و درمان CDI ، بررسی دقیق پروبیوتیک ها به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها انجام می شود. پیوند مدفوع از اهدا کنندگان سالم ، ایمونوتراپی های غیرفعال و واکسن برای بیماران مبتلا به عود نیز در فصل های اختصاصی بحث شده است.

این کتاب با خلاصه ای از تاریخچه و دستاوردهای انجمن مطالعه میکروبیولوژی بالینی و بیماریهای عفونی اروپا برای کلستریدیوم دیفیسیل (ESGCD) که توسط روسای جمهور فعلی و گذشته انجمن نوشته شده است ، بسته می شود. هدف این کتاب افزایش آگاهی در مورد CDI و انتشار اطلاعات به روز در مورد پیشگیری ، تشخیص و درمان آن است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله