دانلود کتاب Watershed Hydrology, Management And Modeling, 2019

نام کتاب: Watershed Hydrology, Management And Modeling

نویسنده: Abrar Yousuf و Manmohanjit Singh

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۱۹

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۳۶۵۶۴۳, ۹۷۸۰۴۲۹۴۳۰۶۳۳, ۹۷۸۰۴۲۹۷۷۳۵۵۶, ۹۷۸۰۴۲۹۷۷۳۵۶۳,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۰۹

حجم کتاب: ۲۰ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: CRC Press

Description About Book Watershed Hydrology, Management And Modeling From Amazon


The book provides a comprehensive insight into watersheds and modeling of the hydrological processes in the watersheds. It covers the concepts of watershed hydrology and watershed management in depth. The basic types, of soil erosion and its measurement and estimation of runoff and soil loss from the small and large watersheds are discussed. Recent advances in the watershed management like the application of remote sensing and GIS and hydrological models are a part of the book. The book serve as a guide for professional and competitive examinations for undergraduate students of Agriculture and Agricultural Engineering and graduate students of Soil Science, Soil and Water Engineering, Agricultural Physics, Hydrology and Watershed Management.

درباره کتاب Watershed Hydrology, Management And Modeling ترجمه شده از گوگل


این کتاب بینشی جامع در مورد حوزه های آبخیز و مدل سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در حوزه های آبخیز ارائه می دهد. مفاهیم هیدرولوژی حوضه و مدیریت آبخیز را به طور عمیق پوشش می دهد. انواع اساسی فرسایش خاک و اندازه گیری و تخمین رواناب و تلفات خاک از حوزه های آبخیز کوچک و بزرگ مورد بحث قرار می گیرد. پیشرفت‌های اخیر در مدیریت حوزه‌های آبخیز مانند استفاده از سنجش از دور و GIS و مدل‌های هیدرولوژیکی بخشی از این کتاب است. این کتاب به عنوان راهنمای آزمون های حرفه ای و رقابتی برای دانشجویان کارشناسی کشاورزی و مهندسی کشاورزی و دانشجویان کارشناسی ارشد علوم خاک، مهندسی خاک و آب، فیزیک کشاورزی، هیدرولوژی و آبخیزداری است.

 جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله