دانلود کتاب Xeno-Transplantation, 2003

نام کتاب: Xeno-Transplantation

نویسنده: J. L. Platt و Daniel R. Salomon M.D. و Carolyn Wilson M.D.

ویرایش: ۱

سال انتشار: ۲۰۰۳

کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۶۲۴۳۱۵, ۹۷۸۳۶۴۲۵۵۵۴۱۱,

فرمت: PDF

تعداد صفحه: ۲۵۷

حجم کتاب: ۲ مگابایت

کیفیت کتاب: OCR

انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Description About Book Xeno-Transplantation From Amazon


Xenotransplantation could have an impact on at least three aspects of medicine. The first is as a means of overcoming a severe shortage of human donor organs for the treatment of organ failure. The second aspect relates to the possibility that a xenogeneic organ would not be susceptible to infection by a “human” virus and thus the xenograft might resist injury caused by such viruses. The third and, as of yet, unexplored aspect relates to a means of delivering genes for therapeutic purposes thus overcoming some of the limitations of “conventional” gene therapy.

درباره کتاب Xeno-Transplantation ترجمه شده از گوگل


پیوند بیگانه می تواند حداقل در سه جنبه پزشکی تأثیر بگذارد. اولین مورد به عنوان وسیله ای برای غلبه بر کمبود شدید اعضای اهدا کننده انسان برای درمان نارسایی عضو است. جنبه دوم مربوط به این احتمال است که اندام زنوژنیک در معرض عفونت توسط ویروس “انسانی” نباشد و بنابراین زنوگرافت ممکن است در برابر آسیب ناشی از این ویروس ها مقاومت کند. جنبه سوم و جنبه هنوز کشف نشده مربوط به ابزاری برای انتقال ژن برای اهداف درمانی است و بنابراین بر برخی از محدودیت های ژن درمانی “معمولی” غلبه می کند.

[box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد عالی!
با خرید اشتراک، بدون محدودیت، کتاب دانلود کن!
بازنویسی متن پایان نامه و مقاله بازنویسی متن پایان نامه و مقاله