دانلود کتاب Time-Space, Spiking Neural Networks And Brain-Inspired Artificial Intelligence, 2019

نام کتاب: Time-Space, Spiking Neural Networks And Brain-Inspired Artificial Intelligence نویسنده: Nikola K. Kasabov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۶۲۵۷۷۱۳۴;۹۷۸۳۶۶۲۵۷۷۱۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۳۸ حجم کتاب: ۳۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Berlin Heidelberg Description About Book Time-Space, Spiking Neural Networks And Brain-Inspired Artificial Intelligence…

دانلود کتاب A Matrix Algebra Approach To Artificial Intelligence, 2020

نام کتاب: A Matrix Algebra Approach To Artificial Intelligence نویسنده: Xian-Da Zhang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۵۲۷۶۹۵, ۹۷۸۹۸۱۱۵۲۷۶۹۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۵۴ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book A Matrix Algebra Approach To Artificial Intelligence From Amazon Matrix algebra…