دانلود کتاب Machine Learning Applications In Electromagnetics And Antenna Array Processing, 2021

نام کتاب: Machine Learning Applications In Electromagnetics And Antenna Array Processing نویسنده: Manel Martínez-Ramón و Arjun Gupta و José Luis Rojo-Álvarez و Christos Christodoulou ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۶۳۰۸۱۷۷۵۹, ۹۷۸۱۶۳۰۸۱۷۷۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۶ حجم کتاب: ۳۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Artech House Description…

دانلود کتاب Machine Learning Using R – With Time Series And Industry-Based Use Cases In R, 2019

نام کتاب: Machine Learning Using R – With Time Series And Industry-Based Use Cases In R نویسنده: Karthik Ramasubramanian و Abhishek Singh ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۸۴۲۴۲۱۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۱۲ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Apress Description About Book Machine Learning…

دانلود کتاب Machine Learning For Time Series Forecasting With Python, 2020

نام کتاب: Machine Learning For Time Series Forecasting With Python نویسنده: Francesca Lazzeri ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۶۸۲۳۸۷, ۱۱۱۹۶۸۲۳۶۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۲۴ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Machine Learning For Time Series Forecasting With Python From Amazon…

دانلود کتاب Machine Learning – A Concise Introduction, 2018

نام کتاب: Machine Learning – A Concise Introduction نویسنده: Steven W. Knox ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۴۳۹۱۹۱, ۹۷۸۱۱۱۹۴۳۹۱۹۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۲ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Machine Learning – A Concise Introduction From Amazon AN INTRODUCTION TO…

دانلود کتاب Linear Algebra And Optimization For Machine Learning – A Textbook, 2020

نام کتاب: Linear Algebra And Optimization For Machine Learning – A Textbook نویسنده: Charu C. Aggarwal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۴۰۳۴۳۲, ۹۷۸۳۰۳۰۴۰۳۴۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۱۶ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Linear Algebra And Optimization For Machine Learning…

دانلود کتاب Machine Learning For Time Series Forecasting With Python, 2020

نام کتاب: Machine Learning For Time Series Forecasting With Python نویسنده: Francesca Lazzeri ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۶۸۲۳۶۳, ۹۷۸۱۱۱۹۶۸۲۳۷۰, ۹۷۸۱۱۱۹۶۸۲۳۸۷, ۲۰۲۰۹۴۷۴۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Machine Learning For Time Series Forecasting With Python…

دانلود کتاب Python For Probability, Statistics, And Machine Learning, 2nd ed, 2019

نام کتاب: Python For Probability, Statistics, And Machine Learning نویسنده: José Unpingco ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۱۸۵۴۴۳, ۹۷۸۳۰۳۰۱۸۵۴۴۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۵ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Python For Probability, Statistics, And Machine Learning From Amazon This textbook,…