دانلود کتاب Numerical Analysis For Scientists And Engineers – Theory And C Programs, 2007

نام کتاب: Numerical Analysis For Scientists And Engineers – Theory And C Programs نویسنده: Madhumangal Pal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۱۸۴۲۶۵۳۶۴۴, ۹۷۸۱۸۴۲۶۵۳۶۴۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۴ حجم کتاب: ۱۵۵ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Alpha Science International Ltd. Description About Book Numerical Analysis For Scientists…

دانلود کتاب Numerical Methods For Engineers, 8th ed, 2020

نام کتاب: Numerical Methods For Engineers نویسنده: Steven C. Chapra و Raymond P. Canale ویرایش: ۸ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۱۳۸۶, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۱۳۸۷, ۱۲۶۰۲۳۲۰۷۷, ۹۷۸۱۲۶۰۲۳۲۰۷۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۰۸ حجم کتاب: ۱۰۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Numerical Methods For Engineers From Amazon…