دانلود کتاب Analytic Combinatorics For Multiple Object Tracking, 2021

نام کتاب: Analytic Combinatorics For Multiple Object Tracking نویسنده: Roy Streit و Robert Blair Angle و Murat Efe ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۶۱۱۹۰۳, ۹۷۸۳۰۳۰۶۱۱۹۱۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۱ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book Analytic Combinatorics For…

دانلود کتاب Algorithmic And Symbolic Combinatorics – An Invitation To Analytic Combinatorics In Several Variables, 2021

نام کتاب: Algorithmic And Symbolic Combinatorics – An Invitation To Analytic Combinatorics In Several Variables نویسنده: Stephen Melczer ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۶۷۰۷۹۱, ۹۷۸۳۰۳۰۶۷۰۷۹۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۰ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Algorithmic And Symbolic Combinatorics –…