دانلود کتاب Linear Algebra To Differential Equations, 2021

نام کتاب: Linear Algebra To Differential Equations نویسنده: J. Vasundhara Devi و Sadashiv G. Deo و Ramakrishna Khandeparkar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۸۱۵۳۶۱۴۶۷, ۹۷۸۰۸۱۵۳۶۱۴۶۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۶ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Chapman And Hall/CRC Description About Book Linear Algebra To…

دانلود کتاب Beginning Algebra, 13th ed, 2020

نام کتاب: Beginning Algebra نویسنده: John Hornsby و Terry Mcginnis و Margaret L. Lial ویرایش: ۱۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۴۹۹۴۹۹۴, ۰۱۳۴۹۹۴۹۹X, 9780134995960, 0134995961, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۲۷ حجم کتاب: ۶۸۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Beginning Algebra From Amazon For courses in…

دانلود کتاب A First Course In Abstract Algebra, 8th ed, 2020

نام کتاب: A First Course In Abstract Algebra نویسنده: John B. Fraleigh و Victor J. Katz ویرایش: ۸ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۵۷۵۸۱۶۸, ۰۱۳۵۷۵۸۱۶۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۳ حجم کتاب: ۴۶۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book A First Course In Abstract Algebra From…

دانلود کتاب Algebra & Trigonometry, 11th ed, 2020

نام کتاب: Algebra & Trigonometry نویسنده: Michael Sullivan ویرایش: ۱۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۳۵۱۶۳۰۷۸, ۰۱۳۵۱۶۳۰۷۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۱۴ حجم کتاب: ۱۰۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Algebra & Trigonometry From Amazon For courses in Algebra and Trigonometry. Prepare. Practice. Review. Michael…

دانلود کتاب Linear Algebra Coding With Python – Python’s Application For Linear Algebra, 2020

نام کتاب: Linear Algebra Coding With Python – Python’s Application For Linear Algebra نویسنده: Son Hyun-Seok ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: B08CT47RL3 فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۰۹ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book Linear Algebra Coding With Python – Python’s Application For…

دانلود کتاب Prealgebra & Introductory Algebra, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Prealgebra & Introductory Algebra نویسنده: Julie Miller و Molly O’Neill و Nancy Hyde ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۰۰۴۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۶۵ حجم کتاب: ۱۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Prealgebra & Introductory Algebra From Amazon Create…

دانلود کتاب Linear Algebra And Its Applications [Rental Edition], 6th ed, 2020

نام کتاب: Linear Algebra And Its Applications [Rental Edition] نویسنده: David C Lay و Steven R Lay و Judi J Mcdonald ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۵۸۵۱۲۵۴, ۹۷۸۰۱۳۵۸۵۱۲۵۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۷۲ حجم کتاب: ۱۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Linear Algebra…

دانلود کتاب Invitation To Algebra – A Resource Compendium For Teachers, Advanced Undergraduate Students And Graduate Students In Mathematics, 2020

نام کتاب: Invitation To Algebra – A Resource Compendium For Teachers, Advanced Undergraduate Students And Graduate Students In Mathematics نویسنده: Vlastimil Dlab و Kenneth S Williams ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۲۱۹۹۷۹, ۹۷۸۹۸۱۱۲۱۹۹۸۶, ۹۷۸۹۸۱۱۲۱۹۹۹۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۵۲ حجم کتاب: ۵۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات:…

دانلود کتاب College Algebra And Trigonometry [Rental Edition], 7th ed, 2020

نام کتاب: College Algebra And Trigonometry [Rental Edition] نویسنده: Margaret L. Lial و John Hornsby و David I. Schneider و Callie Daniels ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۵۹۲۴۵۴۵, ۹۷۸۰۱۳۵۹۲۴۵۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۳۲ حجم کتاب: ۱۵۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book College…

دانلود کتاب Algebra And Galois Theories, 2020

نام کتاب: Algebra And Galois Theories نویسنده: Regine Douady و Adrien Douady ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۳۲۷۹۵۸, ۹۷۸۳۰۳۰۳۲۷۹۶۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۷۹ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Algebra And Galois Theories From Amazon Galois theory has such close…