دانلود کتاب Non-Cooperative Game Theory, 2015

نام کتاب: Non-Cooperative Game Theory نویسنده: Takako Fujiwara-Greve ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۴۴۳۱۵۵۶۴۴۳, ۹۷۸۴۴۳۱۵۵۶۴۴۲, ۹۷۸۴۴۳۱۵۵۶۴۵۹, ۴۴۳۱۵۵۶۴۵۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۰ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Non-Cooperative Game Theory From Amazon This is a textbook for university juniors, seniors,…

دانلود کتاب Non-Cooperative Game Theory, 2015

نام کتاب: Non-Cooperative Game Theory نویسنده: Takako Fujiwara-Greve ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۴۴۳۱۵۵۶۴۴۲, ۹۷۸۴۴۳۱۵۵۶۴۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۰ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Japan Description About Book Non-Cooperative Game Theory From Amazon This is a textbook for university juniors, seniors, and…

دانلود کتاب Game-Theoretic Probability – Theory And Applications To Prediction, Science, And Finance, 2019

نام کتاب: Game-Theoretic Probability – Theory And Applications To Prediction, Science, And Finance نویسنده: Glenn Shafer و Vladimir Vovk ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۹۰۳۰۵۸, ۹۷۸۰۴۷۰۹۰۳۰۵۶, ۹۷۸۱۱۱۸۵۴۸۰۲۸, ۹۷۸۱۱۱۸۵۴۷۹۳۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۶ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Game-Theoretic Probability…