دانلود کتاب College Algebra And Trigonometry [Rental Edition], 7th ed, 2020

نام کتاب: College Algebra And Trigonometry [Rental Edition] نویسنده: Margaret L. Lial و John Hornsby و David I. Schneider و Callie Daniels ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۵۹۲۴۵۴۵, ۹۷۸۰۱۳۵۹۲۴۵۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۳۲ حجم کتاب: ۱۵۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book College…

دانلود کتاب Algebra And Geometry With Python, 2021

نام کتاب: Algebra And Geometry With Python نویسنده: Sergei Kurgalin و Sergei Borzunov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۶۱۵۴۱۳, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۴۱ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Algebra And Geometry With Python From Amazon This book…