دانلود کتاب Unified Communications Forensics – Anatomy Of Common Uc Attacks, 2013

نام کتاب: Unified Communications Forensics – Anatomy Of Common Uc Attacks نویسنده: Nicholas Grant و Joseph Shaw Ii ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۱۵۹۷۴۹۹۹۲۷, ۹۷۸۱۵۹۷۴۹۹۹۲۷, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۱۵۶ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Syngress Description About Book Unified Communications Forensics – Anatomy…

دانلود کتاب An Introduction To Forensic Genetics, 2007

نام کتاب: An Introduction To Forensic Genetics نویسنده: William Goodwin و Adrian Linacre و Sibte Hadi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۰۱۰۲۵۸, ۹۷۸۰۴۷۰۰۱۰۲۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۷۰ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book An Introduction To Forensic Genetics From Amazon…

دانلود کتاب Dna Electrophoresis Protocols For Forensic Genetics, 2012th ed, 2011

نام کتاب: Dna Electrophoresis Protocols For Forensic Genetics نویسنده: Antonio Alonso ویرایش: ۲۰۱۲ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۱۶۱۷۷۹۴۶۰۰, ۹۷۸۱۶۱۷۷۹۴۶۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۹ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Dna Electrophoresis Protocols For Forensic Genetics From Amazon Forensic DNA profiling procedures…

دانلود کتاب An Introduction To Forensic Genetics, 2nd ed, 2011

نام کتاب: An Introduction To Forensic Genetics نویسنده: William Goodwin و Adrian Linacre و Sibte Hadi ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۴۷۰۷۱۰۱۸۷, ۹۷۸۰۴۷۰۷۱۰۱۸۰, ۰۴۷۰۷۱۰۱۹۵, ۹۷۸۰۴۷۰۷۱۰۱۹۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۴ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book An Introduction To Forensic Genetics…

دانلود کتاب Dna Electrophoresis Protocols For Forensic Genetics, 2012

نام کتاب: Dna Electrophoresis Protocols For Forensic Genetics نویسنده: Antonio Alonso ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۱۷۷۹۴۶۱۲, ۱۶۱۷۷۹۴۶۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۹ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Humana Press Description About Book Dna Electrophoresis Protocols For Forensic Genetics From Amazon Forensic DNA profiling…

دانلود کتاب The Forensic Pharmacology Of Drugs Of Abuse, 2001

نام کتاب: The Forensic Pharmacology Of Drugs Of Abuse نویسنده: Drummer و Olaf H ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۴۰۷۶۲۵۷۸, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۸۰۲ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: London ; New York: Arnold ; New York: Oxford University Press [Distributor] Description About…

دانلود کتاب Relationship Inference With Familias And R – Statistical Methods In Forensic Genetics, 2015

نام کتاب: Relationship Inference With Familias And R – Statistical Methods In Forensic Genetics نویسنده: Thore Egeland و Daniel Kling و Petter Mostad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۰۲۴۰۲X, 9780128024027, 9780128026267, 012802626X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press…

Forensic Odontology, 2001

دانلود کتاب Forensic Odontology, 2001

نام کتاب: Forensic Odontology نویسنده: Fixott و Richard H ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: , فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۷۴ حجم کتاب: ۴۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: W.B. Saunders Co Description About Book Forensic Odontology From Amazon Forensic odontology refers to the science and practice of…

دانلود کتاب Forensic Dental Evidence – An Investigator’s Handbook, 2004

نام کتاب: Forensic Dental Evidence – An Investigator’s Handbook نویسنده: C. Michael Bowers D.D.S. J.D. و C. Michael Bowers D.D.S. J.D. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۱۲۱۰۴۲۷, ۰۱۲۱۲۱۰۴۲۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۸ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press Description About Book Forensic…

دانلود کتاب Forensic Pharmacology, 2007

نام کتاب: Forensic Pharmacology نویسنده: Beth E. Zedeck و Morris S. Zedeck ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۰۷۹۱۰۸۹۲۰۷, ۹۷۸۰۷۹۱۰۸۹۲۰۰, ۹۷۸۱۴۳۸۱۰۳۸۲۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۸ حجم کتاب: ۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Chelsea House Pub Description About Book Forensic Pharmacology From Amazon Forensic Pharmacology describes one…