مهندسی برق

دانلود کتاب Mobile Solar Power – Design And Install Your Off-Grid Solar Power System For Rvs, Vans, Boats And Off-Grid Homes – A Handbook For Photovoltaics With Batteries., 2020

نام کتاب: Mobile Solar Power – Design And Install Your Off-Grid Solar Power System For Rvs, Vans, Boats And Off-Grid Homes – A Handbook For Photovoltaics With Batteries. نویسنده: Sitav Bhadra و Paul Holmes ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: , فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۲۲۹ حجم کتاب:…

دانلود کتاب From Led To Solid State Lighting – Principles, Materials, Packaging, Characterization, And Applications, 2021

نام کتاب: From Led To Solid State Lighting – Principles, Materials, Packaging, Characterization, And Applications نویسنده: S. W. Ricky Lee و Jeffery C. C. Lo ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۸۸۸۱۴۷۸, ۹۷۸۱۱۱۸۸۸۱۴۷۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۶ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description…

دانلود کتاب Fundamentals Of Lighting, 2008

نام کتاب: Fundamentals Of Lighting نویسنده: Susan M. Winchip ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۱۵۶۳۶۷۵۲۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۰ حجم کتاب: ۲۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Fairchild Books Description About Book Fundamentals Of Lighting From Amazon Many interior design programs at the technical and associate…

دانلود کتاب The Lighting Supervisor’s Toolkit – Collaboration, Interrogation, And Innovation Toward Engineering Brilliant Lighting Designs, 2020

نام کتاب: The Lighting Supervisor’s Toolkit – Collaboration, Interrogation, And Innovation Toward Engineering Brilliant Lighting Designs نویسنده: Jason E. Weber ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۰۴۶۶۹, ۹۷۸۰۳۶۷۵۰۴۶۶۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۶ حجم کتاب: ۴۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Routledge Description About Book The Lighting Supervisor’s…

دانلود کتاب Acoustics And Audio Technology, 3rd ed, 2012

نام کتاب: Acoustics And Audio Technology نویسنده: Kleiner Mendel ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۱۶۰۴۲۷۰۵۲۷, ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۰۵۲۵, ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۷۲۴۱, ۱۶۰۴۲۷۷۲۴۶, ۹۷۸۱۶۸۰۱۵۴۹۰۰, ۱۶۸۰۱۵۴۹۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۶ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: J. Ross Publishing Description About Book Acoustics And Audio Technology From Amazon Acoustics and…

دانلود کتاب Worship Space Acoustics, 2014;2010

نام کتاب: Worship Space Acoustics نویسنده: Mendel Kleiner و David Lloyd Klepper و Rendell R Torres ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴;۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۰۳۷۲, ۹۷۸۱۶۰۴۲۷۶۹۲۳, ۱۶۰۴۲۷۶۹۲۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۸ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ft. Lauderdale J. Ross Publishing Inc Description About Book Worship…

دانلود کتاب Acoustics Of Small Rooms, 2014

نام کتاب: Acoustics Of Small Rooms نویسنده: Mendel Kleiner و Jiri Tichy ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۸۶۹۲۴۶, ۰۲۰۳۸۶۹۲۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۷۸ حجم کتاب: ۲۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Acoustics Of Small Rooms From Amazon Much time is spent…

دانلود کتاب Electroacoustics, 2013

نام کتاب: Electroacoustics نویسنده: Kleiner و Mendel ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۳۹۸۳۶۱۸۷, ۹۷۸۱۴۶۶۵۹۹۴۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۰ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Electroacoustics From Amazon No Description. درباره کتاب Electroacoustics ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود…

دانلود کتاب Acoustics And Architecture, 1932

نام کتاب: Acoustics And Architecture نویسنده: Paul. E Sabine ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۳۲ کد ISBN کتاب: ۱۴۴۳۷۲۷۳۲۶, ۹۷۸۱۴۴۳۷۲۷۳۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۸ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Description About Book Acoustics And Architecture From Amazon Many of the earliest books, particularly those dating back…

دانلود کتاب A Practical Guide To Stage Lighting, 3rd ed, 2013

نام کتاب: A Practical Guide To Stage Lighting نویسنده: Steven Louis Shelley و Jennifer Tipton Foreword ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۸۱۲۰۰۹, ۹۷۸۰۲۰۳۵۵۳۲۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۳ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Focal Press Description About Book A Practical Guide To Stage Lighting…