دانلود کتاب Cost Analysis For Engineers And Scientists, 2021

نام کتاب: Cost Analysis For Engineers And Scientists نویسنده: Fariborz Tayyari ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۳۶۲۲۸X, 9781138362284, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۴ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Cost Analysis For Engineers And Scientists From Amazon This textbook covers…

دانلود کتاب Fundamentals Of Engineering Economics, Global Edition, 4th ed, 2019

نام کتاب: Fundamentals Of Engineering Economics, Global ویرایش نویسنده: Chan S. Park ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۲۶۴۷۹۹, ۹۷۸۱۲۹۲۲۶۴۷۹۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۲۸ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Fundamentals Of Engineering Economics, Global ویرایشFrom Amazon For introductory engineering economics…

دانلود کتاب Skills & Knowledge Of Cost Engineering, 5th ed, 2004

نام کتاب: Skills & Knowledge Of Cost Engineering نویسنده: Scott Amos ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۱۸۸۵۵۱۷۴۹۱, ۹۷۸۱۸۸۵۵۱۷۴۹۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۸۱ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: A A C E Intl Description About Book Skills & Knowledge Of Cost Engineering From Amazon…

دانلود کتاب Engineering Economy, Global Edition, 17th ed, 2019

نام کتاب: Engineering Economy, Global ویرایش نویسنده: William G. Sullivan و Elin M. Wicks و C. Patrick Koelling ویرایش: ۱۷ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۲۶۴۹۶۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۶ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Engineering Economy, Global ویرایشFrom Amazon No…

دانلود کتاب Engineering Economy, 17th ed, 2018

نام کتاب: Engineering Economy نویسنده: William G. Sullivan و Elin M. Wicks و C. Patrick Koelling ویرایش: ۱۷ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۴۸۷۰۰۶۹, ۹۷۸۰۱۳۴۸۷۰۰۶۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۲ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Engineering Economy From Amazon Understand the importance…

دانلود کتاب Principles Of Engineering Economic Analysis, 6th ed, 2012

نام کتاب: Principles Of Engineering Economic Analysis نویسنده: John A. White و David B. Pratt و Kenneth E. Case ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۱۶۳۸۳۲, ۱۱۱۸۱۶۳۸۳۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰۸ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Principles Of Engineering Economic…

دانلود کتاب Engineering Economic Analysis, 14th ed, 2019

نام کتاب: Engineering Economic Analysis نویسنده: Donald G. Newnan و Ted G. Eschenbach و Jerome P. Lavelle و Neal A. Lewis ویرایش: ۱۴ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۹۰۹۳۱۹۱۹, ۹۷۸۰۱۹۰۹۳۱۹۴۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۵۰ انتشارات: Oxford University Press Description About Book Engineering Economic Analysis From Amazon Engineering Economic…

دانلود کتاب Engineering Economy, 2012

نام کتاب: Engineering Economy نویسنده: Zahid A Khan و Arshad Noor Siddique و Brajesh Kumar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۷۶۳۸۷۲, ۹۷۸۸۱۳۱۷۷۵۹۷۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۷ انتشارات: Pearson Education Description About Book Engineering Economy From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Economy ترجمه شده از گوگل…

دانلود کتاب Engineering Economics, 2012

نام کتاب: Engineering Economics نویسنده: R. Panneerselvam ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ISBN9788120317437 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۹ انتشارات: Phi Learning Private Limited Description About Book Engineering Economics From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Economics ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی…

دانلود کتاب Engineering Economy, 7th ed, 2012

نام کتاب: Engineering Economy نویسنده: Leland T. Blank و Anthony J. Tarquin ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۰۷۳۳۷۶۳۰۱, ۰۰۷۳۳۷۶۳۰۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۰ انتشارات: Mcgraw-Hill Description About Book Engineering Economy From Amazon Engineering Economy presents a crisp, bold new design using color, highlighting and icons to…