دانلود کتاب Physics, 11th ed, 2018

نام کتاب: Physics نویسنده: John D. Cutnell و Kenneth W. Johnson و David Young و Shane Stadler ویرایش: ۱۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۱۱۹۳۹۱۸۶۵, ۹۷۸۱۱۱۹۳۹۱۸۶۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۰۷ حجم کتاب: ۶۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Physics From Amazon Physics 11E provides…

دانلود کتاب Essential University Physics – Volume 1 & 2 Pack, 4th ed, 2021

نام کتاب: Essential University Physics – Volume 1 & 2 Pack نویسنده: Richard Wolfson ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۳۵۱۴۵۲, ۹۷۸۱۲۹۲۳۵۰۲۳۳, ۹۷۸۱۲۹۲۳۵۰۱۴۱, ۹۷۸۱۲۹۲۳۵۱۱۸۶, ۱۲۹۲۳۵۰۱۴۸, ۱۲۹۲۳۵۱۱۸۷, ۱۲۹۲۳۵۱۴۵۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۱۳ حجم کتاب: ۱۸۳ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Pearson Education Limited Description About Book Essential University…

دانلود کتاب Conceptual Physics, 12th ed, 2014

نام کتاب: Conceptual Physics نویسنده: Paul G. Hewitt ویرایش: ۱۲ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۰۵۷۵۳۸, ۱۲۹۲۰۵۷۵۳X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۱۴ حجم کتاب: ۴۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Conceptual Physics From Amazon Intended for non-science majors Physics Courses Since defining this course 30…

دانلود کتاب Principles & Practice Of Physics, 2nd ed, 2020

دانلود کتاب Principles & Practice Of Physics, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Principles & Practice Of Physics نویسنده: Eric Mazur ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۵۶۱۰۸۶۹, ۹۷۸۰۱۳۵۶۱۰۸۶۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۵۵ حجم کتاب: ۵۴۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Education Inc Description About Book Principles & Practice Of Physics From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب Engineering Physics – Theory and Practical, 2015

نام کتاب: Engineering Physics – Theory and Practical نویسنده: A.K. Katiyar و C.K. Pandey ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۶۵۵۴۵۴۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۸ انتشارات: Wiley India Description About Book Engineering Physics – Theory and Practical From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Physics – Theory…

دانلود کتاب Fundamentals Of Physics, 9th ed, 2010

نام کتاب: Fundamentals Of Physics نویسنده: David Halliday و Robert Resnick و Jearl Walker ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۱۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۰۴۶۹۰۸۸, ۰۴۷۰۴۶۹۰۸۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۳۳ انتشارات: Wiley Description About Book Fundamentals Of Physics From Amazon This book arms engineers with the tools to apply key physics…

Physics Principles With Applications, Global Edition, 7th ed, 2015

دانلود کتاب Physics Principles With Applications, Global Edition, 7th ed, 2015

نام کتاب: Physics Principles With Applications, Global ویرایش نویسنده: Douglas Giancoli ویرایش: ۷ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۰۵۷۱۲۲, ۹۷۸۱۲۹۲۰۵۷۱۲۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۰۷۹ انتشارات: Pearson Education Limited Description About Book Physics Principles With Applications, Global ویرایشFrom Amazon NOTE: This book DOES NOT include an Access Code Elegant,…

دانلود کتاب A Text Book Of Engineering Physics – I, 2011

نام کتاب: A Text Book Of Engineering Physics – I نویسنده: S. Mani Naidu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۸۱۳۱۷۵۳۹۹۹, ۹۷۸۸۱۳۱۷۵۳۹۹۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ انتشارات: Pearson Education India Description About Book A Text Book Of Engineering Physics – I From Amazon No Description. درباره کتاب…

دانلود کتاب Engineering Physics – I, 2015

نام کتاب: Engineering Physics – I نویسنده: K. Tamilarasan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۳۹۲۰۵۴۹۲, ۹۳۳۹۲۰۵۴۹۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۶ انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Engineering Physics – I From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Physics – I ترجمه شده از گوگل بدون توضیح….

دانلود کتاب Engineering Physics Jntu Anantapur Series (2015), 2016

نام کتاب: Engineering Physics Jntu Anantapur Series (2015) نویسنده: K Thyagarajan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۳۹۲۲۳۳۲۸, ۹۳۳۹۲۲۳۳۲۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۸ انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Engineering Physics Jntu Anantapur Series (2015) From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Physics Jntu Anantapur Series (2015)…