دانلود کتاب Design And Control Of Matrix Converters – Regulated 3-Phase Power Supply And Voltage Sag Mitigation For Linear Loads, 2017

نام کتاب: Design And Control Of Matrix Converters – Regulated 3-Phase Power Supply And Voltage Sag Mitigation For Linear Loads نویسنده: Anindya Dasgupta و Parthasarathi Sensarma ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۸۲۹۷, ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۸۳۱۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۴ انتشارات: Springer Singapore Description About Book Design And Control…

دانلود کتاب High Voltage Direct Current Transmission – Converters, Systems And Dc Grids, 2nd ed, 2020

نام کتاب: High Voltage Direct Current Transmission – Converters, Systems And Dc Grids نویسنده: Jovcic و Dragan ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۶۶۶۱۸, ۱۱۱۹۵۶۶۶۱۴, ۹۷۸۱۱۱۹۵۶۶۶۳۲, ۱۱۱۹۵۶۶۶۳۰, ۹۷۸۱۱۱۹۵۶۶۵۴۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۴ انتشارات: John Wiley & Sons Description About Book High Voltage Direct Current Transmission – Converters,…

Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems, 2nd ed, 1994

دانلود کتاب Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems, 2nd ed, 1994

نام کتاب: Switching, Protection And Distribution Handbook In Lowvoltage Networks Handbook Handbook With Selection Criteria And Planning Guidelines For Switchgear, Switchboards, And Distribution Systems نویسنده: Siemens ویرایش: ۲ سال انتشار: ۱۹۹۴ کد ISBN کتاب: ۳۸۹۵۷۸۰۰۰۶, ۹۷۸۳۸۹۵۷۸۰۰۰۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۶۰ انتشارات: Publicis Description About Book Switching, Protection And Distribution…

Extra High Voltage A.C. Transmission Engineering, 2009

دانلود کتاب Extra High Voltage A.C. Transmission Engineering, 2009

نام کتاب: Extra High Voltage A.C. Transmission Engineering نویسنده: R.D. Begamudre ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۲۴۱۷۹۲۲, ۹۷۸۸۱۲۲۴۲۴۸۱۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۵ انتشارات: New Age Publications (Academic) Description About Book Extra High Voltage A.C. Transmission Engineering From Amazon The problems encountered with such high voltage transmission…

Protection Devices And Systems For Highvoltage Applications, 2003

دانلود کتاب Protection Devices And Systems For Highvoltage Applications, 2003

نام کتاب: Protection Devices And Systems For Highvoltage Applications نویسنده: Gurevich ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۸۲۴۷۴۷۶۲۶, ۰۸۲۴۷۴۷۶۲۳, ۰۸۲۴۷۴۰۵۶۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۸ انتشارات: Marcel Dekker Ltd Description About Book Protection Devices And Systems For Highvoltage Applications From Amazon This publication discusses general problems related to…

High Voltage Engineering Theory And Practice, 2nd ed, 2000

دانلود کتاب High Voltage Engineering Theory And Practice, 2nd ed, 2000

نام کتاب: High Voltage Engineering Theory And Practice نویسنده: M. Abdel-Salam و Et Al. و ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۴۳ انتشارات: Marcel-Dekker Description About Book High Voltage Engineering Theory And Practice From Amazon “Bridges the gap between laboratory research and practical applications…

دانلود کتاب High Voltage Engineering Theory And Practice, 1990

نام کتاب: High Voltage Engineering Theory And Practice نویسنده: M. Khalifa ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۰ کد ISBN کتاب: ۰۸۲۴۷۸۱۲۸۷, ۹۷۸۰۸۲۴۷۸۱۲۸۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۴ انتشارات: Marcel Dekker Description About Book High Voltage Engineering Theory And Practice From Amazon “Bridges the gap between laboratory research and practical applications in…

High Voltage Circuit Breakers Design And Applications, 1997

دانلود کتاب High Voltage Circuit Breakers Design And Applications, 1997

نام کتاب: High Voltage Circuit Breakers Design And Applications نویسنده: Ruben D. Garzon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۷ کد ISBN کتاب: ۰۸۲۴۷۹۸۲۱X, 9780824798215 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۵ انتشارات: Marcel Dekker Description About Book High Voltage Circuit Breakers Design And Applications From Amazon This is a revised and expanded edition…

Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources, 2014

دانلود کتاب Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources, 2014

نام کتاب: Robust Control For Grid Voltage Stability High Penetration Of Renewable Energy Interfacing Conventional And Renewable Power Generation Resources نویسنده: Jahangir Hossain و Hemanshu Roy Pota ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۱۱۵۲, ۹۷۸۹۸۱۲۸۷۱۱۶۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۱ انتشارات: Springer-Verlag Singapur Description About Book Robust Control…

Switching Phenomena In Highvoltage Circuit Breakers, 1991

دانلود کتاب Switching Phenomena In Highvoltage Circuit Breakers, 1991

نام کتاب: Switching Phenomena In Highvoltage Circuit Breakers نویسنده: Nakanishi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۱ کد ISBN کتاب: ۰۸۲۴۷۸۵۴۳۶, ۹۷۸۰۸۲۴۷۸۵۴۳۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۶ انتشارات: Crc Press Description About Book Switching Phenomena In Highvoltage Circuit Breakers From Amazon Showing the relation of physics to circuit interruption technology, describes for…