دانلود کتاب Iot Technologies In Smart-Cities – From Sensors To Big Data, Security And Trust (Control, Robotics And Sensors), 2020

نام کتاب: Iot Technologies In Smart-Cities – From Sensors To Big Data, Security And Trust (Control, Robotics And Sensors) نویسنده: Fadi Al-Turjman و Muhammad Imran ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۷۸۵۶۱۸۶۹۵, ۹۷۸۱۷۸۵۶۱۸۶۹۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۴ انتشارات: The Institution Of Engineering And Technology Description About Book…

دانلود کتاب Getting Started With The Internet Of Things – Connecting Sensors And Microcontrollers To The Cloud, 2011

نام کتاب: Getting Started With The Internet Of Things – Connecting Sensors And Microcontrollers To The Cloud نویسنده: Cuno Pfister ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۱۴۴۹۳۹۳۵۷۸, ۹۷۸۱۴۴۹۳۹۳۵۷۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۴ انتشارات: O’Reilly Media Description About Book Getting Started With The Internet Of Things – Connecting…