دانلود کتاب Power Plant Instrumentation And Control Handbook – A Guide To Thermal Power Plants, 2nd ed, 2019

نام کتاب: Power Plant Instrumentation And Control Handbook – A Guide To Thermal Power Plants نویسنده: Swapan Basu و Ajay Kumar Debnath ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۱۹۵۰۴۸, ۰۱۲۸۱۹۵۰۴۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۵۲ حجم کتاب: ۵۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press Description About Book…

دانلود کتاب Nuclear Power Plants – Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems, 2020

نام کتاب: Nuclear Power Plants – Innovative Technologies for Instrumentation and Control Systems نویسنده: Yang Xu و Yongbin Sun و Yanyang Liu و Yanjun Wang و Pengfei Gu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۵۱۸۷۵۰, ۹۷۸۹۸۱۱۵۱۸۷۵۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۸ حجم کتاب: ۴۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR…

دانلود کتاب Multi-Stage And Multi-Time Scale Feedback Control Of Linear Systems With Applications To Fuel Cells, 2019

نام کتاب: Multi-Stage And Multi-Time Scale Feedback Control Of Linear Systems With Applications To Fuel Cells نویسنده: Verica Radisavljević-Gajić و Miloš Milanović و Patrick Rose ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۱۰۳۸۸۰, ۹۷۸۳۰۳۰۱۰۳۸۹۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۴ حجم کتاب: ۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International…

دانلود کتاب Introduction To Process Control – Analysis, Mathematical Modeling, Control And Optimization, 2016

نام کتاب: Introduction To Process Control – Analysis, Mathematical Modeling, Control And Optimization نویسنده: Victor A. Skormin ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۴۲۲۵۷۲, ۹۷۸۳۳۱۹۴۲۲۵۸۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۴ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Introduction To Process Control…

دانلود کتاب Control Of Power Electronic Converters And Systems, 2018

نام کتاب: Control Of Power Electronic Converters And Systems نویسنده: Frede Blaabjerg ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۰۵۲۴۵۷, ۰۱۲۸۰۵۲۴۵۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۷۲ انتشارات: Academic Press Description About Book Control Of Power Electronic Converters And Systems From Amazon Control of Power Electronic Converters and Systems examines…

دانلود کتاب Cyber-Physical System Design With Sensor Networking Technologies, 2016

نام کتاب: Cyber-Physical System Design With Sensor Networking Technologies نویسنده: Sherali Zeadally و Nafaâ Jabeur ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۸۴۹۱۹۸۲۴۰, ۱۸۴۹۱۹۸۲۴۱, ۹۷۸۱۸۴۹۱۹۸۲۵۷, ۱۸۴۹۱۹۸۲۵X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۴ انتشارات:: The Institution of Engineering and Technology Description About Book Cyber-Physical System Design With Sensor Networking Technologies From…

دانلود کتاب Automation 2017 – Innovations In Automations, Robotics And Measurement Techniques, 2017

نام کتاب: Automation 2017 – Innovations In Automations, Robotics And Measurement Techniques نویسنده: Małgorzata Kaliczyńska و Roman Adam Szewczyk و Cezary Mariusz Zieliński ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۵۴۰۴۱۲, ۹۷۸۳۳۱۹۵۴۰۴۲۹, ۳۳۱۹۵۴۰۴۱۶, ۳۳۱۹۵۴۰۴۲۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۰۶ انتشارات: Springer Science+Business Media Description About Book Automation 2017 –…

دانلود کتاب Control Components Using Si, Gaas, And Gan Technologies, 2014

نام کتاب: Control Components Using Si, Gaas, And Gan Technologies نویسنده: Bahl I.J ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۸۰۷۷۱۱۳, ۱۶۰۸۰۷۷۱۱X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۰ انتشارات: Artech House Description About Book Control Components Using Si, Gaas, And Gan Technologies From Amazon The unique features of this book…

دانلود کتاب Advanced Electrical Drives – Analysis, Modeling, Control, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Advanced Electrical Drives – Analysis, Modeling, Control نویسنده: Rik W. De Doncker و Duco W.J. Pulle و André Veltman ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۴۸۹۷۶۰, ۹۷۸۳۰۳۰۴۸۹۷۶۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۶۰ انتشارات: Springer Description About Book Advanced Electrical Drives – Analysis, Modeling, Control From Amazon…

دانلود کتاب Control Components Using Si, Gaas, And Gan Technologies, 2014

نام کتاب: Control Components Using Si, Gaas, And Gan Technologies نویسنده: Bahl I.J ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۸۰۷۷۱۱۳, ۱۶۰۸۰۷۷۱۱X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۰ انتشارات: Artech House Description About Book Control Components Using Si, Gaas, And Gan Technologies From Amazon The unique features of this book…