دانلود کتاب Blast And Ballistic Loading Of Structures, 1994

دانلود کتاب Blast And Ballistic Loading Of Structures, 1994

نام کتاب: Blast And Ballistic Loading Of Structures نویسنده: John Hetherington نویسندهو Peter Smith نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۵۰۶۲۰۲۴۶, ۹۷۸۱۴۸۲۲۶۹۲۷۷, ۹۷۸۱۴۶۶۵۵۲۰۴۳, ۹۷۸۰۴۲۹۰۷۷۹۸۲, ۹۷۸۰۳۶۷۸۶۶۸۷۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۳ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Blast And Ballistic Loading…

دانلود کتاب Structural Dynamics In Earthquake And Blast Resistant Design, 2020

نام کتاب: Structural Dynamics In Earthquake And Blast Resistant Design نویسنده: Bk Raghu Prasad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۵۲۸, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۴۹۸, ۱۳۵۱۲۵۰۴۹۳, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۵۰۴, ۱۳۵۱۲۵۰۵۰۷, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۵۱۱, ۱۳۵۱۲۵۰۵۱۵, ۱۳۵۱۲۵۰۵۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۷ حجم کتاب: ۴۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Structural Dynamics…

دانلود کتاب Blast Effects On Buildings, 3rd ed, 2019

نام کتاب: Blast Effects On Buildings نویسنده: Geoff Mays David Cormie و Peter Smith ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۰۷۲۷۷۶۱۴۷۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۰ انتشارات: ICE Publishing Description About Book Blast Effects On Buildings From Amazon No Description. درباره کتاب Blast Effects On Buildings ترجمه شده…

دانلود کتاب Multi-Layer Pavement System Under Blast Load, 2018

نام کتاب: Multi-Layer Pavement System Under Blast Load نویسنده: Jun Wu و Hao Wu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۵۰۰۰۸, ۹۷۸۹۸۱۱۰۵۰۰۱۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۸ انتشارات: Springer Singapore Description About Book Multi-Layer Pavement System Under Blast Load From Amazon This book proposes the concept of a…

دانلود کتاب Concrete Structures Under Projectile Impact, 2017

نام کتاب: Concrete Structures Under Projectile Impact نویسنده: Qin Fang و Hao Wu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۶۱۹۴, ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۶۲۰۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۷ انتشارات: Springer Singapore Description About Book Concrete Structures Under Projectile Impact From Amazon In this book, the authors present their theoretical, experimental…

دانلود کتاب Measurement And Analysis Of Blast Fragmentation, 2013

نام کتاب: Measurement And Analysis Of Blast Fragmentation نویسنده: Jose A. Sanchidrian Blanco Ed. و Ashok Kumar Singh Ed. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۱۵۶۲۱۴۰۳, ۰۴۱۵۶۲۱۴۰۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۵ انتشارات: Crc Press Description About Book Measurement And Analysis Of Blast Fragmentation From Amazon Fragmentation characteristics…

دانلود کتاب Explosion Resistant Building Structures Design, Analysis, And Case Studies, 2006

نام کتاب: Explosion Resistant Building Structures Design, Analysis, And Case Studies نویسنده: T. Bangash و M.Y.H. Bangash ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۲۰۶۱۸۷, ۳۵۴۰۲۰۶۱۸۳ فرمت: PDF تعداد صفحه: (‘۷۹۸’,) انتشارات: Springer Description About Book Explosion Resistant Building Structures Design, Analysis, And Case Studies From Amazon This excellent…

Smith S. J., Blast Resistant Design Guide for Reinforced Concrete Structures, 2010

دانلود کتاب Smith S. J., Blast Resistant Design Guide for Reinforced Concrete Structures, 2010

با تشکر از کانال @seismicisolation نام کتاب: Blast Resistant Design Guide for Reinforced Concrete Structures نویسنده: S. McCann  و  D. Kamara  و  M. Smith ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۷ کیفیت کتاب: OCR انتشارات: PCA Description About Book Blast Resistant Design Guide for Reinforced Concrete Structures From…

Cormie D., Blast Effects on Buildings , 2nd ed, 2009

نام کتاب: Blast Effects on Buildings نویسنده: D. Cormie  و   G. Mays  و  P. Smith ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۹ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۴ کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ICE Publishing   Description About Book Blast Effects on Buildings From Amazon Blast effects on buildings, second edition provides the latest practical guidance on…

Design of Blast-Resistant Buildings in Petrochemical Facilities Task Committee on , 2nd ed, 2010

Design of Blast-Resistant Buildings in Petrochemical Facilities Task Committee on , 2nd ed, 2010

نام کتاب: Design of Blast-Resistant Buildings in Petrochemical Facilities Task Committee on Blast-Resistant Design نویسنده: American Society of Civil Engineers ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۹ کیفیت کتاب: OCR انتشارات: American Society of Civil Engineers   دانلود کتاب – حجم: ۵٫۶۰ مگابایت [box type=”info”]  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب…