دانلود کتاب Static Analysis Of Determinate And Indeterminate Structures, 2021

نام کتاب: Static Analysis Of Determinate And Indeterminate Structures نویسنده: Kenneth Derucher و Chandrasekhar Putcha و Uksun Kim و Hota V.S. Gangarao ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۱۵۹۸۲۰, ۹۷۸۱۰۳۲۱۵۹۸۲۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book…

دانلود کتاب Introduction To Structural Analysis, 2021

نام کتاب: Introduction To Structural Analysis نویسنده: Debabrata Podder و Santanu Chatterjee ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۳۲۷۲۷, ۹۷۸۰۳۶۷۵۳۲۷۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۶ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Introduction To Structural Analysis From Amazon This book cover principles…

دانلود کتاب Indeterminate Structural Analysis, 1957

نام کتاب: Indeterminate Structural Analysis نویسنده: J. S. Kinney ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۵۷ کد ISBN کتاب: ۰۲۰۱۰۳۶۹۵۹, ۹۷۸۰۲۰۱۰۳۶۹۵۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۵ حجم کتاب: ۱۷۶ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Addison-Wesley Longman, Incorporated Description About Book Indeterminate Structural Analysis From Amazon Book by Kinney, J.S. درباره کتاب Indeterminate…

دانلود کتاب Structural Analysis In Si Units, 10th ed, 2019

نام کتاب: Structural Analysis In Si Units نویسنده: Russell C. Hibbeler ویرایش: ۱۰ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۲۴۷۱۳۴, ۹۷۸۱۲۹۲۲۴۷۱۳۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۴۴ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Structural Analysis In Si Units From Amazon For courses in Structural Analysis;…

دانلود کتاب Structural Analysis, 10th ed, 2017

نام کتاب: Structural Analysis نویسنده: Russell Hibbeler ویرایش: ۱۰ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۴۶۱۰۶۷۹, ۹۷۸۰۱۳۴۶۱۰۶۷۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۳۶ حجم کتاب: ۵۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Structural Analysis From Amazon For courses in Structural Analysis; also suitable for individuals planning a career…

دانلود کتاب Energy Methods In Applied Mechanics, 2nd ed, 1989

نام کتاب: Energy Methods In Applied Mechanics نویسنده: Henry L. Langhaar ویرایش: ۲ سال انتشار: ۱۹۸۹ کد ISBN کتاب: ۰۸۹۴۶۴۳۶۴۹, ۹۷۸۰۸۹۴۶۴۳۶۴۴, فرمت: DJVU تعداد صفحه: ۳۵۸ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Krieger Pub Co Description About Book Energy Methods In Applied Mechanics From Amazon No Description. درباره…

دانلود کتاب Structural Analysis Fundamentals, 2021

نام کتاب: Structural Analysis Fundamentals نویسنده: Ramez Gayed و Amin Ghali ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۲۵۲۶۲۷, ۹۷۸۰۳۶۷۲۵۲۶۲۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۰ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Structural Analysis Fundamentals From Amazon Structural Analysis Fundamentals presents fundamental procedures…

دانلود کتاب ABAQUS for Engineers – A Practical Tutorial Book, 2019

نام کتاب: ABAQUS for Engineers – A Practical Tutorial Book نویسنده: Ryan Lee ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۶۹۶۲۸۸۵۹۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۱ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Independently published Description About Book ABAQUS for Engineers – A Practical Tutorial Book From Amazon…

دانلود کتاب Understanding Structures – An Introduction To Structural Analysis, 2009

نام کتاب: Understanding Structures – An Introduction To Structural Analysis نویسنده: Mete A. Sozen نویسندهو Toshikatsu Ichinose نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۲۰۰۶۸۶۱۰, ۹۷۸۱۳۱۵۲۷۵۶۷۳, ۹۷۸۱۰۰۰۰۵۵۰۵۴, ۹۷۸۱۳۵۱۹۹۴۹۴۱, ۹۷۸۱۴۲۰۰۶۸۶۷۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۵ حجم کتاب: ۲۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Understanding…

دانلود کتاب Advanced Methods Of Structural Analysis, 2nd ed, 2021

نام کتاب: Advanced Methods Of Structural Analysis نویسنده: Igor A. Karnovsky و Olga Lebed ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۴۴۳۹۳۰, ۹۷۸۳۰۳۰۴۴۳۹۳۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۹۵ حجم کتاب: ۴۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Advanced Methods Of Structural Analysis From Amazon This revised…