دانلود کتاب Plastic Design To Bs 5950, 1996

نام کتاب: Plastic Design To Bs 5950 نویسنده: J. M. Davies و Brian Brown ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۶ کد ISBN کتاب: ۰۶۳۲۰۴۰۸۸۲, ۹۷۸۰۶۳۲۰۴۰۸۸۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۱ حجم کتاب: ۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Blackwell Description About Book Plastic Design To Bs 5950 From Amazon This book…

دانلود کتاب Linear And Nonlinear Structural Mechanics, 2004

نام کتاب: Linear And Nonlinear Structural Mechanics نویسنده: Ali H. Nayfeh و P. Frank Pai ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۱۵۹۳۵۶۰, ۹۷۸۳۵۲۷۶۱۷۵۶۲, ۹۷۸۳۵۲۷۶۱۷۵۷۹, ۰۴۷۱۵۹۳۵۶۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۴۶ انتشارات: Wiley-Vch Description About Book Linear And Nonlinear Structural Mechanics From Amazon This book explains a unified approach…

دانلود کتاب Nonlinear Structural Engineering – With Unique Theories And Methods To Solve Effectively Complex Nonlinear Problems, 2006

نام کتاب: Nonlinear Structural Engineering – With Unique Theories And Methods To Solve Effectively Complex Nonlinear Problems نویسنده: Demeter G. Fertis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۳۵۴۰۳۲۹۷۵۷, ۹۷۸۳۵۴۰۳۲۹۷۵۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۷ انتشارات: Springer Description About Book Nonlinear Structural Engineering – With Unique Theories And Methods…

دانلود کتاب An Introduction To Nonlinear Analysis – Theory, 2003

نام کتاب: An Introduction To Nonlinear Analysis – Theory نویسنده: Zdzisław Denkowski و Stanisław Migórski و Nikolas S. Papageorgiou ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۱۳۴۸۱۴۶, ۹۷۸۱۴۴۱۹۹۱۵۸۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۹ انتشارات: Springer Us Description About Book An Introduction To Nonlinear Analysis – Theory From Amazon An…

دانلود کتاب Elastic And Thermoelastic Problems In Nonlinear Dynamics Of Structural Members, 2nd ed, 2020

نام کتاب: Elastic And Thermoelastic Problems In Nonlinear Dynamics Of Structural Members نویسنده: Jan Awrejcewicz و Vadim A. Krysko ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۳۷۶۶۲۱, ۹۷۸۳۰۳۰۳۷۶۶۲۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۴ انتشارات: Springer Description About Book Elastic And Thermoelastic Problems In Nonlinear Dynamics Of Structural Members From…

Ochsner A., Elasto-Plasticity of Frame Structure Elements - Modeling and Simulation of Rod and Beam, 2014

Ochsner A., Elasto-Plasticity of Frame Structure Elements – Modeling and Simulation of Rod and Beam, 2014

نام کتاب : Elasto-Plasticity of Frame Structure Elements – Modeling and Simulation of Rods and Beams نویسنده : Andreas Öchsner ویرایش : ۱ سال انتشار : ۲۰۱۴ فرمت : PDF تعداد صفحه : ۶۰۵ کیفیت : OCR انتشارات : Springer   دانلود کتاب – حجم : ۱۷٫۲۰ مگابایت Download Book For Non Iranian Users:…

دانلود کتاب Linear And Non-Linear Mechanical Behavior Of Solid Materials, 2018

نام کتاب: Linear And Non-Linear Mechanical Behavior Of Solid Materials نویسنده: Christian Lexcellent ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۵۵۶۰۹۳, ۳۳۱۹۵۵۶۰۹۶, ۹۷۸۳۳۱۹۵۵۶۰۸۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۹ انتشارات: Springer Description About Book Linear And Non-Linear Mechanical Behavior Of Solid Materials From Amazon This book offers an essential introduction…

دانلود کتاب A Two-Step Perturbation Method In Nonlinear Analysis Of Beams, Plates And Shells, 2013

نام کتاب: A Two-Step Perturbation Method In Nonlinear Analysis Of Beams, Plates And Shells نویسنده: Hui-Shen Shen ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۶۴۹۸۹۳, ۱۱۱۸۶۴۹۸۹۳, ۹۷۸۱۱۱۸۶۴۹۹۰۹, ۱۱۱۸۶۴۹۹۰۷, ۹۷۸۱۱۱۸۶۴۹۹۱۶, ۱۱۱۸۶۴۹۹۱۵, ۹۷۸۱۱۱۸۶۴۹۹۲۳, ۱۱۱۸۶۴۹۹۲۳, ۹۷۸۱۱۱۸۶۴۹۸۸۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۳ انتشارات: Wiley Description About Book A Two-Step Perturbation Method In Nonlinear…

Lurie A. I., Nonlinear Theory of Elasticity, 1991

Lurie A. I., Nonlinear Theory of Elasticity, 1991

نام کتاب : Nonlinear Theory of Elasticity نویسندگان : A. I. Lurie  و  Alexander Belyaev ویرایش : ۱ سال انتشار : ۱۹۹۱ فرمت : PDF تعداد صفحه : ۶۱۲ کیفیت : OCR انتشارات : Springer   دانلود کتاب – حجم : ۱۷٫۶۰ مگابایت  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید. در صورت…

دانلود کتاب Performance-Based Plastic Design – Earthquake-Resistant Steel Structures, 2008

نام کتاب: Performance-Based Plastic Design – Earthquake-Resistant Steel Structures نویسنده: Subhash C. Goel و Shih-Ho Chao ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۰ انتشارات: ICC Description About Book Performance-Based Plastic Design – Earthquake-Resistant Steel Structures From Amazon – درباره کتاب Performance-Based Plastic Design –…