دانلود کتاب Present Approach To Traffic Flow Theory And Research In Civil And Transportation Engineering, 2022

نام کتاب: Present Approach To Traffic Flow Theory And Research In Civil And Transportation Engineering نویسنده: Elżbieta Macioszek و Grzegorz Sierpiński ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۹۳۳۶۹۵, ۹۷۸۳۰۳۰۹۳۳۶۹۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۴ حجم کتاب: ۲۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Present Approach…

دانلود کتاب Modeling Of Road Traffic Events, 2022

نام کتاب: Modeling Of Road Traffic Events نویسنده: Jerzy Kisilowski و Jarosław Zalewski ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۹۱۳۹۷X, 9783030913977, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۷ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Modeling Of Road Traffic Events From Amazon This books reviews…

دانلود کتاب Urban Transportation – Planning, Operation And Management, 2012

نام کتاب: Urban Transportation – Planning, Operation And Management نویسنده: D Johnson Victor و S. Ponnuswamy ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۵۹۰۰۲۷۳۱, ۱۲۵۹۰۰۲۷۳X, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۳ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description About Book Urban Transportation – Planning, Operation And…

دانلود کتاب Traffic And Highway Engineering, 5th ed, 2020

نام کتاب: Traffic And Highway Engineering نویسنده: Lester A. Hoel و Nicholas J. Garber و Raju Sarkar ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۳۷۶۳۱۰۴۴, ۱۳۳۷۶۳۱۰۴۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۱۶ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cengage Learning Description About Book Traffic And Highway Engineering From…

دانلود کتاب Fundamentals Of Transportation Engineering – A Multimodal Systems Approach, 2nd ed, 2018

نام کتاب: Fundamentals Of Transportation Engineering – A Multimodal Systems Approach نویسنده: Robert K Whitford و Jon D Fricker ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸۰۱۳E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۹۶ حجم کتاب: ۲۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: The Scholar Collection Description About Book Fundamentals Of Transportation…

دانلود کتاب Transportation Engineering And Planning, 3rd ed, 2009

نام کتاب: Transportation Engineering And Planning نویسنده: C. S. Papacostas و Panos D. Prevedouros و Othman Che Puan ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۱۹۷۳۰۹۶, ۹۷۸۰۱۳۱۹۷۳۰۹۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۵ حجم کتاب: ۳۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson/Prentice Hall Description About Book Transportation Engineering And Planning…

دانلود کتاب Introduction To Transportation Systems, 2000

نام کتاب: Introduction To Transportation Systems نویسنده: Joseph Sussman ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۰ کد ISBN کتاب: ۱۵۸۰۵۳۱۴۱۵, ۹۷۸۱۵۸۰۵۳۱۴۱۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۰۴ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Artech House انتشاراتs Description About Book Introduction To Transportation Systems From Amazon A survey of modern transportation systems,…

دانلود کتاب Smart Sensing For Traffic Monitoring, 2021

نام کتاب: Smart Sensing For Traffic Monitoring نویسنده: Nobuyuki Ozaki ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۷۸۵۶۱۷۷۴۵, ۹۷۸۱۷۸۵۶۱۷۷۴۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۲ حجم کتاب: ۳۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Institution Of Engineering And Technology Description About Book Smart Sensing For Traffic Monitoring From Amazon Growth in…

دانلود کتاب Traffic Information And Control, 2021

نام کتاب: Traffic Information And Control نویسنده: Ruimin Li و Zhengbing He ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۸۳۹۵۳۰۲۵۱, ۹۷۸۱۸۳۹۵۳۰۲۵۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۸ حجم کتاب: ۲۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Institution Of Engineering And Technology Description About Book Traffic Information And Control From Amazon Written…

دانلود کتاب Information Technology And Intelligent Transportation Systems, 2020

نام کتاب: Information Technology And Intelligent Transportation Systems نویسنده: L. C. Jain و X. Zhao و V. E. Balas و F. Shi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۶۴۳۶۸۰۶۰۹, ۹۷۸۱۶۴۳۶۸۰۶۰۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۴ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ios Press Description About Book…