دانلود کتاب Spon’S Railways Construction Price Book, 2nd ed, 2003

نام کتاب: Spon’S Railways Construction Price Book نویسنده: Franklin + Andrews ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۲۶۲۳۰, ۹۷۸۰۴۱۵۳۲۶۲۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۵۶ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Spons Architecture Price Book Description About Book Spon’S Railways Construction Price Book From Amazon Over £۶…

دانلود کتاب Modern Mobility Aloft – Elevated Highways, Architecture, And Urban Change In Pre-Interstate America, 2020

نام کتاب: Modern Mobility Aloft – Elevated Highways, Architecture, And Urban Change In Pre-Interstate America نویسنده: Amy D. Finstein ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۴۳۹۹۱۹۱۸۶, ۹۷۸۱۴۳۹۹۱۹۱۸۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۰ حجم کتاب: ۵۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Temple University Press Description About Book Modern Mobility…

دانلود کتاب Advanced Transport Systems – Analysis, Modeling, And Evaluation Of Performances, 2014

نام کتاب: Advanced Transport Systems – Analysis, Modeling, And Evaluation Of Performances نویسنده: Milan Janić ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۴۷۱۶۲۸۶۵, ۹۷۸۱۴۴۷۱۶۲۸۷۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۰۸ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag London Description About Book Advanced Transport Systems – Analysis, Modeling, And…

دانلود کتاب A Concise Introduction To Traffic Engineering – Theoretical Fundamentals And Case Studies, 2021

نام کتاب: A Concise Introduction To Traffic Engineering – Theoretical Fundamentals And Case Studies نویسنده: Marco Guerrieri و Raffaele Mauro ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۶۰۷۲۲۴, ۹۷۸۳۰۳۰۶۰۷۲۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۹۶ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book A Concise Introduction…

دانلود کتاب Transportation Engineering An Introduction, 3rd ed, 2016

نام کتاب: Transportation Engineering An Introduction نویسنده: C. Jotin Khisty و B. Kent Lall ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۳۳۲۵۶۹۷۰۶, ۹۷۸۹۳۳۲۵۸۷۶۴۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۴۱ حجم کتاب: ۹۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Transportation Engineering An Introduction From Amazon No Description. درباره…

دانلود کتاب Airport Engineering, 9th ed, 2009

نام کتاب: Airport Engineering نویسنده: Rangwala ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۳۸۵۰۳۹۳۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۲ انتشارات: CHAROTAR PUB HOUSE Description About Book Airport Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب Airport Engineering ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی – حجم…

دانلود کتاب Optimization Models And Methods For Equilibrium Traffic Assignment, 2020

نام کتاب: Optimization Models And Methods For Equilibrium Traffic Assignment نویسنده: Krylatov A. و Zakharov V. و Tuovinen T ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۳۴۱۰۱۵, ۹۷۸۳۰۳۰۳۴۱۰۲۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۱ انتشارات: Springer Description About Book Optimization Models And Methods For Equilibrium Traffic Assignment From Amazon This…

دانلود کتاب Traffic And Pavement Engineering, 2021

نام کتاب: Traffic And Pavement Engineering نویسنده: Al-Khateeb و Ghazi Gaseem ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۰۵۴۲۹۷, ۹۷۸۰۳۶۷۱۴۹۸۳۳, ۰۴۲۹۰۵۴۲۹۷, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۲۴۰, ۰۴۲۹۶۲۳۲۴۰, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۴۱۷, ۰۴۲۹۶۲۳۴۱۰, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۵۸۵, ۰۴۲۹۶۲۳۵۸۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۵ انتشارات: CRC Press Description About Book Traffic And Pavement Engineering From Amazon Traffic and Pavement Engineering presents…

دانلود کتاب Electrical Railway Transportation Systems, 2018

نام کتاب: Electrical Railway Transportation Systems نویسنده: Morris Brenna و Federica Foiadelli و Dario Zaninelli ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۳۸۶۸۰۳, ۱۱۱۹۳۸۶۸۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۲۲ انتشارات: Wiley-Ieee Press Description About Book Electrical Railway Transportation Systems From Amazon Allows the reader to deepen their understanding of…

دانلود کتاب The Theory And Method Of Design And Optimization For Railway Intelligent Transportation Systems, 2011

نام کتاب: The Theory And Method Of Design And Optimization For Railway Intelligent Transportation Systems نویسنده: Jia Li-Min و Wang Zhou ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۶۰۸۰۵۱۳۸۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۱ انتشارات: Bentham Science Publishers Description About Book The Theory And Method Of Design And Optimization…