دانلود کتاب Polymer Modified Bitumen – Properties And Characterisation, 2011

نام کتاب: Polymer Modified Bitumen – Properties And Characterisation نویسنده: Tony Mcnally ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۰۸۵۷۰۹۰۴۸۸, ۹۷۸۰۸۵۷۰۹۰۴۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۳ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Woodhead Publishing Description About Book Polymer Modified Bitumen – Properties And Characterisation From Amazon The…

دانلود کتاب Preventive Maintenance Technology For Asphalt Pavement, 2021

نام کتاب: Preventive Maintenance Technology For Asphalt Pavement نویسنده: Feng Li و Jinyan Feng و Youxin Li و Siqi Zhou ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۶۲۰۵۱, ۹۷۸۹۸۱۱۵۶۲۰۶۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۴۳ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore;Springer Description About Book Preventive Maintenance…

دانلود کتاب Pavement Materials And Associated Geotechnical Aspects Of Civil Infrastructures, 2019

نام کتاب: Pavement Materials And Associated Geotechnical Aspects Of Civil Infrastructures نویسنده: Wjvdm Steyn و Irina Holleran و Boohyun Nam ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۹۵۷۵۸۶, ۹۷۸۳۳۱۹۹۵۷۵۹۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۷ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Pavement…

دانلود کتاب Asphalt Pavements – A Practical Guide To Design, Production And Maintenance For Engineers And Architects, 2003

نام کتاب: Asphalt Pavements – A Practical Guide To Design, Production And Maintenance For Engineers And Architects نویسنده: Patrick Lavin ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۳ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۲۴۷۳۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۶۳ حجم کتاب: ۳۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Spon Press Description About Book Asphalt Pavements –…

دانلود کتاب Modern Earth Structures For Transport Engineering – Engineering And Sustainability Aspects, 2020

نام کتاب: Modern Earth Structures For Transport Engineering – Engineering And Sustainability Aspects نویسنده: Ivan Vaníček Author و Daniel Jirásko Author و Martin Vaníček Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۲۰۸۳۴۹, ۹۷۸۰۴۲۹۲۶۳۶۶۸, ۹۷۸۰۴۲۹۵۵۸۶۹۶, ۹۷۸۰۴۲۹۵۶۳۱۶۴, ۹۷۸۰۴۲۹۵۵۴۲۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۵ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR…

دانلود کتاب Improving Road Pavement Characteristics – Applications Of Industrial Waste And Finite Element Modelling, 2021

نام کتاب: Improving Road Pavement Characteristics – Applications Of Industrial Waste And Finite Element Modelling نویسنده: Alexander V. Cherpakov و Alexander A. Lyapin و Ol’Ga.V. Shilyaeva و Nina I. Buravchuk و Ol’Ga.V. Guryanova و Ivan A. Parinov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۵۹۲۲۹۵, ۹۷۸۳۰۳۰۵۹۲۳۰۱, فرمت: PDF تعداد…

دانلود کتاب Airport Engineering, 9th ed, 2009

نام کتاب: Airport Engineering نویسنده: Rangwala ویرایش: ۹ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۳۸۵۰۳۹۳۵۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۲ انتشارات: CHAROTAR PUB HOUSE Description About Book Airport Engineering From Amazon No Description. درباره کتاب Airport Engineering ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی – حجم…

دانلود کتاب Pavement Design – Materials, Analysis, And Highways, 2020

نام کتاب: Pavement Design – Materials, Analysis, And Highways نویسنده: Rafiqul Tarefder و M. Rashad Islam ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۴۵۸۹۱۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۶ انتشارات: McGraw-Hill Education Description About Book Pavement Design – Materials, Analysis, And Highways From Amazon Master the principles, analysis, and…

دانلود کتاب Traffic And Pavement Engineering, 2021

نام کتاب: Traffic And Pavement Engineering نویسنده: Al-Khateeb و Ghazi Gaseem ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۰۵۴۲۹۷, ۹۷۸۰۳۶۷۱۴۹۸۳۳, ۰۴۲۹۰۵۴۲۹۷, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۲۴۰, ۰۴۲۹۶۲۳۲۴۰, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۴۱۷, ۰۴۲۹۶۲۳۴۱۰, ۹۷۸۰۴۲۹۶۲۳۵۸۵, ۰۴۲۹۶۲۳۵۸۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۵ انتشارات: CRC Press Description About Book Traffic And Pavement Engineering From Amazon Traffic and Pavement Engineering presents…