دانلود کتاب Multistate Models In Earthquake Modeling – Volume 2, 2019

نام کتاب: Multistate Models In Earthquake Modeling – Volume 2 نویسنده: Nikolaos Limnios و Eleftheria Papadimitriou و Georgios Tsaklidis و Irene Votsi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۵۷۹۰۶۹, ۱۱۱۹۵۷۹۰۶۶, ۹۷۸۱۷۸۶۳۰۱۵۰۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۴ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: John Wiley & Sons,…

دانلود کتاب Theory And Design Of Seismic Resistant Steel Frames, 1996

نام کتاب: Theory And Design Of Seismic Resistant Steel Frames نویسنده: Federico Mazzolani Author و Vincenzo Piluso Author ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۸۲۲۷۱۳۴۸, ۹۷۸۰۴۱۹۱۸۷۶۰۸, ۹۷۸۰۲۰۳۴۷۴۶۸۶, ۹۷۸۱۱۳۵۸۲۵۵۲۲, ۹۷۸۱۱۳۵۸۲۵۴۸۵, ۹۷۸۱۱۳۵۸۲۵۵۳۹, ۹۷۸۱۱۳۵۸۲۵۵۰۸, ۹۷۸۰۴۲۹۱۷۷۶۰۶, ۹۷۸۰۳۶۷۸۶۶۰۸۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۱۶ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press…

دانلود کتاب Seismic Performance Analysis Of Concrete Gravity Dams, 2021

نام کتاب: Seismic Performance Analysis Of Concrete Gravity Dams نویسنده: Gaohui Wang و Wenbo Lu و Sherong Zhang ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۶۱۹۳۱, ۹۷۸۹۸۱۱۵۶۱۹۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۸ حجم کتاب: ۱۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore;Springer Description About Book Seismic Performance Analysis Of…

دانلود کتاب Dams And Earthquakes, 1976

نام کتاب: Dams And Earthquakes نویسنده: Harsh K. Gupta و B.K. Rastogi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۴۴۴۱۳۳۰۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱, ۲۲۹ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press, Elsevier Description About Book Dams And Earthquakes From Amazon Dams and Earthquakes deals…

دانلود کتاب Advances In Earthquake Engineering For Urban Risk Reduction, 2006

نام کتاب: Advances In Earthquake Engineering For Urban Risk Reduction نویسنده: S. Tanvir Wasti و Guney Ozcebe ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۱۴۰۲۰۴۵۷۰۰, ۱۴۰۲۰۴۵۶۹۷, ۹۷۸۱۴۰۲۰۴۵۶۹۱, ۹۷۸۱۴۰۲۰۴۵۷۱۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۵۱ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Advances In Earthquake Engineering…

دانلود کتاب Structural Dynamics In Earthquake And Blast Resistant Design, 2020

نام کتاب: Structural Dynamics In Earthquake And Blast Resistant Design نویسنده: Bk Raghu Prasad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۵۲۸, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۴۹۸, ۱۳۵۱۲۵۰۴۹۳, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۵۰۴, ۱۳۵۱۲۵۰۵۰۷, ۹۷۸۱۳۵۱۲۵۰۵۱۱, ۱۳۵۱۲۵۰۵۱۵, ۱۳۵۱۲۵۰۵۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۷ حجم کتاب: ۴۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Structural Dynamics…

دانلود کتاب Contemporary Lithospheric Motion Seismic Geology, 2019

نام کتاب: Contemporary Lithospheric Motion Seismic Geology نویسنده: Hong Ye ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۰۰۳۰۷۹۵۸۳, ۹۷۸۱۰۰۰۱۰۹۸۲۵, ۱۰۰۰۱۰۹۸۲۸, ۹۷۸۱۰۰۰۱۲۶۰۸۲, ۱۰۰۰۱۲۶۰۸۰, ۹۷۸۱۰۰۰۱۵۲۸۶۹, ۱۰۰۰۱۵۲۸۶۳, ۱۰۰۳۰۷۹۵۸X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۲ انتشارات: CRC Press Description About Book Contemporary Lithospheric Motion Seismic Geology From Amazon This volume presents the results on…

دانلود کتاب Concrete Shear In Earthquake, 1992

نام کتاب: Concrete Shear In Earthquake نویسنده: T.C.C. Hsu و S.T. Mau ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۲۱۵۹۹۹, ۹۷۸۱۱۳۵۳۷۸۴۳۱, ۹۷۸۱۱۳۵۳۷۸۳۹۴, ۹۷۸۱۱۳۵۳۷۸۴۴۸, ۹۷۸۱۱۳۵۳۷۸۴۱۷, ۹۷۸۱۸۵۱۶۶۷۲۹۱, ۹۷۸۱۴۸۲۲۹۶۶۴۸, ۹۷۸۰۴۱۵۵۱۶۰۲۰, ۹۷۸۰۴۲۹۰۷۷۸۳۸, ۹۷۸۰۳۶۷۸۶۴۰۰۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۳۵ انتشارات: CRC Press Description About Book Concrete Shear In Earthquake From Amazon This volume consists…

دانلود کتاب ۲۰۱۸ IBC SEAOC Structural-Seismic Design Manual Volume 3 – Examples for Concrete Buildings, 2019

نام کتاب: ۲۰۱۸ IBC SEAOC Structural-Seismic Design Manual Volume 3 – Examples for Concrete Buildings نویسنده: ICC ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۶۰۹۸۳۹۹۸۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۶۸ انتشارات: ICC Description About Book 2018 IBC SEAOC Structural-Seismic Design Manual Volume 3 – Examples for Concrete Buildings From…

دانلود کتاب ۲۰۱۸ IBC SEAOC Structural – Seismic Design Manual Volume 2 – Examples For Light-Frame, Tilt-Up And Masonry Buildings, 2019

نام کتاب: ۲۰۱۸ IBC SEAOC Structural – Seismic Design Manual Volume 2 – Examples For Light-Frame, Tilt-Up And Masonry Buildings نویسنده: ICC ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸۱۶۱E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۸۵ انتشارات: ICC Description About Book 2018 IBC SEAOC Structural – Seismic Design Manual Volume…