دانلود کتاب ASHRAE Design Guide For Tall, Supertall, And Megatall Building Systems, 2nd ed, 2020

نام کتاب: ASHRAE Design Guide For Tall, Supertall, And Megatall Building Systems نویسنده: Peter Simmonds و Ashrae Firm ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۹۴۷۱۹۲۵۱۵, ۱۹۴۷۱۹۲۵۱۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۰ حجم کتاب: ۲۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Ashrae Description About Book ASHRAE Design Guide For Tall,…

دانلود کتاب Tall Wood Buildings – Design, Construction And Performance. Second And Revised Edition, 2020

نام کتاب: Tall Wood Buildings – Design, Construction And Performance. Second And Revised ویرایش نویسنده: Michael Green و Jim Taggart ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۵۶۱۸۸۵۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۰۰ حجم کتاب: ۵۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Birkhauser Description About Book Tall Wood Buildings –…

دانلود کتاب Design And Performance Of Tall Buildings For Wind, 2020

نام کتاب: Design And Performance Of Tall Buildings For Wind نویسنده: Preetam Biswas و John Peronto ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۲۰۲۰۰۳۳۲۶۹, ۹۷۸۰۷۸۴۴۱۵۶۵۸, ۹۷۸۰۷۸۴۴۸۳۱۲۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۸ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: ASCE Description About Book Design And Performance Of Tall Buildings…

دانلود کتاب Fire Safety Design For Tall Buildings, 2021

نام کتاب: Fire Safety Design For Tall Buildings نویسنده: Feng Fu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۳۶۷۴۴۴۵۲۵, ۹۷۸۱۰۰۳۰۰۹۸۱۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۱ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Fire Safety Design For Tall Buildings From Amazon No Description. درباره…

دانلود کتاب Wind-Induced Motion Of Tall Buildings – Designing For Habitability, 2015

نام کتاب: Wind-Induced Motion Of Tall Buildings – Designing For Habitability نویسنده: Ahmad K. Abdelrazaq و Melissa D. Burton و Kenny C. S Kwok ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۷۸۴۴۱۳۸۵۲, ۹۷۸۰۷۸۴۴۷۸۹۲۹, ۰۷۸۴۴۱۳۸۵۱, ۰۷۸۴۴۷۸۹۲۹, ۹۷۸۱۶۸۰۱۵۷۴۴۴, ۱۶۸۰۱۵۷۴۴۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۷ انتشارات: American Society Of Civil Engineers Description…

Katzenbach R., Foundation Systems for High-Rise Structures, 2017

Katzenbach R., Foundation Systems for High-Rise Structures, 2017

نام کتاب: Foundation Systems for High-Rise Structures نویسنده: Rolf Katzenbach  و  Steffen Leppla  و  Deepankar Choudhury ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۹۲ کیفیت کتاب: OCR انتشارات:  CRC Press   دانلود کتاب – حجم: ۳۵٫۸۰ مگابایت  جهت دسترسی به توضیحات این کتاب در Amazon اینجا کلیک کنید. در صورت خراب بودن لینک…

دانلود کتاب Computer Aided Seismic And Fire Retrofitting Analysis Of Existing High Rise Reinforced Concrete Buildings, 2016

نام کتاب: Computer Aided Seismic And Fire Retrofitting Analysis Of Existing High Rise Reinforced Concrete Buildings نویسنده: Raja Rizwan Hussain و Muhammad Wasim و Saeed Hasan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۶ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۱۷۷۲۹۶۹, ۹۷۸۹۴۰۱۷۷۲۹۷۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۹ انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Computer Aided Seismic…

Sustainable High Rise Buildings In Urban Zones - Advantages, Challenges, And Global Case Studies, 2017

دانلود کتاب Sustainable High Rise Buildings In Urban Zones – Advantages, Challenges, And Global Case Studies, 2017

نام کتاب: Sustainable High Rise Buildings In Urban Zones – Advantages, Challenges, And Global Case Studies نویسنده: Ali Sayigh ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۱۷۷۵۵۷, ۹۷۸۳۳۱۹۱۷۷۵۶۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۸ انتشارات: Springer International Publishing Description About Book Sustainable High Rise Buildings In Urban Zones – Advantages,…

The Sustainable Tall Building - A Design Primer, 2019

دانلود کتاب The Sustainable Tall Building – A Design Primer, 2019

نام کتاب: The Sustainable Tall Building – A Design Primer نویسنده: Oldfield Philip Francis ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۹۰۵۸۶۳, ۱۱۳۸۹۰۵۸۶۰, ۹۷۸۱۱۳۸۹۰۵۹۴۸, ۱۱۳۸۹۰۵۹۴۱, ۹۷۸۱۳۱۵۶۹۵۶۸۶, ۱۳۱۵۶۹۵۶۸۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۸۱ انتشارات: Routledge Description About Book The Sustainable Tall Building – A Design Primer From Amazon The Sustainable…

دانلود کتاب Wind Issues In The Design Of Buildings, 2012

نام کتاب: Wind Issues In The Design Of Buildings نویسنده: Technical Council On Wind Engineering ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۰۷۸۴۴۱۲۲۵۱, ۹۷۸۰۷۸۴۴۱۲۲۵۱, ۹۷۸۰۷۸۴۴۷۶۸۷۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۲ انتشارات: American Society Of Civil Engineers Description About Book Wind Issues In The Design Of Buildings From Amazon Wind…