دانلود کتاب Ise Statics And Mechanics Of Materials, 3rd ed, 2020

نام کتاب: Ise Statics And Mechanics Of Materials نویسنده: Ferdinand P. Beer و E. Russell Johnston Jr. و John T. Dewolf و David Mazurek ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۱۲۶۰۵۷۰۹۸۳, ۹۷۸۱۲۶۰۵۷۰۹۸۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۶۴ حجم کتاب: ۴۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mcgraw-Hill Education Description…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 23th ed, 2008

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: R. S. Khurmi ویرایش: ۲۳ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۸۹۹۱۰۷۴۴۶, ۹۹۱۱۳۱۰۸۸۸, ۸۱۲۱۹۲۸۲۲۲, ۹۸۱۰۱۹۹۷۸۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۶۱ حجم کتاب: ۳۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: S Chand Description About Book Strength Of Materials From Amazon No Description. درباره کتاب Strength Of…

دانلود کتاب Mechanics Of Materials – An Introduction To Engineering Technology, 2015

نام کتاب: Mechanics Of Materials – An Introduction To Engineering Technology نویسنده: Ghavami و Parviz ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۳۱۹۰۷۵۷۱۶, ۹۷۸۳۳۱۹۰۷۵۷۲۳, ۳۳۱۹۰۷۵۷۱۳, ۳۳۱۹۰۷۵۷۲۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۴۹, ۳۶۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Imprint, Springer, Springer International Publishing Description About Book Mechanics…

دانلود کتاب In-Situ Mechanics Of Materials – Principles,Tools, Techniques And Applications, 2020

نام کتاب: In-Situ Mechanics Of Materials – Principles,Tools, Techniques And Applications نویسنده: Pranjal Nautiyal و Benjamin Boesl و Arvind Agarwal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۴۳۳۱۹۲, ۹۷۸۳۰۳۰۴۳۳۲۰۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۵۹ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: نامشخص انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book In-Situ…

دانلود کتاب A Textbook Of Strength Of Materials – Mechanics Of Solids, 5th ed, 2012

نام کتاب: A Textbook Of Strength Of Materials – Mechanics Of Solids نویسنده: R. K. Bansal ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۸۰۸۱۴۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۴۴ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Laxmi Publications Description About Book A Textbook Of Strength Of Materials –…

دانلود کتاب Mechanical Behavior of Materials, Global Edition, 5th ed, 2019

نام کتاب: Mechanical Behavior of Materials, Global ویرایش نویسنده: Norman E. Dowling, Stephen L. Kampe, Milo V. Kral ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۲۷۹۳۵۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۷۶ حجم کتاب: ۱۷٫۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Mechanical Behavior of Materials, Global ویرایشFrom…

دانلود کتاب Mechanics Of Engineering Materials, 1987

نام کتاب: Mechanics Of Engineering Materials نویسنده: P.P. Benham و R.J. Crawford ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۷ کد ISBN کتاب: ۰۵۸۲۲۸۶۴۰۹, ۹۷۸۰۵۸۲۲۸۶۴۰۵, ۹۷۸۰۴۷۰۲۰۷۹۸۷, ۹۷۸۰۴۷۰۲۰۷۰۴۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Longman Scientific & Technical Description About Book Mechanics Of Engineering Materials From Amazon…

دانلود کتاب Mathematical Modelling In Solid Mechanics, 2017

نام کتاب: Mathematical Modelling In Solid Mechanics نویسنده: Francesco Dell’Isola و Mircea Sofonea و David Steigmann ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۷۶۳۴, ۹۷۸۹۸۱۱۰۳۷۶۴۱, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۱۶ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Singapore Description About Book Mathematical Modelling In Solid Mechanics From…

دانلود کتاب Multiscale Solid Mechanics – Strength, Durability, And Dynamics, 2021

نام کتاب: Multiscale Solid Mechanics – Strength, Durability, And Dynamics نویسنده: Holm Altenbach و Victor A. Eremeyev و Leonid A. Igumnov ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۵۴۹۲۷۵, ۹۷۸۳۰۳۰۵۴۹۲۸۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۹۹ حجم کتاب: ۱۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer International Publishing;Springer Description About Book…

دانلود کتاب Strength Of Materials, 2012

نام کتاب: Strength Of Materials نویسنده: U C Jindal ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۷۵۹۰۹۷, ۸۱۳۱۷۵۹۰۹۱, ۹۷۸۱۲۹۹۴۴۵۱۵۴, ۱۲۹۹۴۴۵۱۵۲, ۹۷۸۸۱۳۱۷۶۸۵۴۹, ۸۱۳۱۷۶۸۵۴۶, ۹۷۸۸۱۳۱۷۹۸۸۹۸, ۸۱۳۱۷۹۸۸۹۵, ۹۷۸۹۳۳۲۵۰۳۵۱۹, ۹۳۳۲۵۰۳۵۱۶, ۹۷۸۹۳۳۲۵۱۴۸۲۹, ۹۳۳۲۵۱۴۸۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۰۰ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Education India Description About Book Strength Of…