دانلود کتاب Fundamentals of Structural Dynamics – Theory and Computation, 2022

نام کتاب: Fundamentals of Structural Dynamics – Theory and Computation نویسنده: Keith D. Hjelmstad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۲ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۰۸۹۹۴۳۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۷۰ حجم کتاب: ۹٫۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Fundamentals of Structural Dynamics – Theory and Computation From Amazon…

دانلود کتاب Static Analysis Of Determinate And Indeterminate Structures, 2021

نام کتاب: Static Analysis Of Determinate And Indeterminate Structures نویسنده: Kenneth Derucher و Chandrasekhar Putcha و Uksun Kim و Hota V.S. Gangarao ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۱۵۹۸۲۰, ۹۷۸۱۰۳۲۱۵۹۸۲۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۴ حجم کتاب: ۱۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book…

دانلود کتاب Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring And Informatics, 2008

نام کتاب: Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring And Informatics نویسنده: Hyun-Moo Koh و Dan Frangopol ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۴۶۸۴۴۲, ۹۷۸۰۴۱۵۴۶۸۴۴۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۷۸ حجم کتاب: ۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Bridge Maintenance, Safety Management, Health…

دانلود کتاب Reducing The Seismic Vulnerability Of Existing Buildings Assessment And Retrofit, 2019

نام کتاب: Reducing The Seismic Vulnerability Of Existing Buildings Assessment And Retrofit نویسنده: Tiago Miguel Ferreira و Nuno Mendes و Rui Silva ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۹۲۱۲۵۷۶, ۹۷۸۳۰۳۹۲۱۲۵۸۳, ۳۰۳۹۲۱۲۵۷۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۲ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mdpi Ag Description About…

دانلود کتاب Some Research Results On Bridge Health Monitoring, Maintenance And Safety Iv, 2014

نام کتاب: Some Research Results On Bridge Health Monitoring, Maintenance And Safety Iv نویسنده: Yang Liu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۳۰۳۸۳۵۱۷۱۷, ۹۷۸۳۰۳۸۳۵۱۷۱۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۴ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Trans Tech Pubn Description About Book Some Research Results On Bridge…

دانلود کتاب Bridge Maintenance, Safety, Management And Life Extension, 2014

نام کتاب: Bridge Maintenance, Safety, Management And Life Extension نویسنده: Airong Chen و Dan M. Frangopol و Xin Ruan ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۱۵۷۶۰۶۹۸, ۹۷۸۱۱۳۸۰۰۱۰۳۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۴۸ حجم کتاب: ۲۰۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Bridge Maintenance, Safety,…

دانلود کتاب Bridge Health Monitoring, Maintenance And Safety – Special Topic Volume With Invited Peer Reviewed Papers Only, 2011

نام کتاب: Bridge Health Monitoring, Maintenance And Safety – Special Topic Volume With Invited Peer Reviewed Papers Only نویسنده: Yang Liu ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۸۱۳۴۸۴۸, ۳۰۳۸۱۳۴۸۴۸, ۹۷۸۱۶۲۸۷۰۸۲۱۹, ۱۶۲۸۷۰۸۲۱۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۴ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Trans Tech Publications Description…

دانلود کتاب Systems Engineering And Safety – Building The Bridge, 2013

نام کتاب: Systems Engineering And Safety – Building The Bridge نویسنده: Peter J Glismann ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۶۶۵۵۲۱۲۸, ۱۴۶۶۵۵۲۱۲۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۴ حجم کتاب: ۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Systems Engineering And Safety – Building The Bridge…

دانلود کتاب Advances In Bridge Maintenance, Safety Management, And Life-Cycle Performance, 2006

نام کتاب: Advances In Bridge Maintenance, Safety Management, And Life-Cycle Performance نویسنده: Paulo J. Da Sousa Cruz و Dan M. Frangopol و Luis C. Canhoto Neves ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۴۰۳۱۵۴, ۹۷۸۰۴۱۵۴۰۳۱۵۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۲۶ حجم کتاب: ۳۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC…

دانلود کتاب Current And Future Trends In Bridge Design, Construction And Maintenance 2 – Safety, Economy, Sustainability, And Aesthetics, 2nd ed, 2001

نام کتاب: Current And Future Trends In Bridge Design, Construction And Maintenance 2 – Safety, Economy, Sustainability, And Aesthetics نویسنده: Institution Of Civil Engineers و Highways Agency و International Association For Bridge Maintenance و Parag C. Das و Dan M. Frangopol ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۱ کد ISBN کتاب: ۰۷۲۷۷۳۰۹۱۶,…