دانلود کتاب Deep Foundations On Bored And Auger Piles, 2008

نام کتاب: Deep Foundations On Bored And Auger Piles نویسنده: Impe و William F. Van ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۲۰۳۸۸۲۸۷۰, ۹۷۸۰۴۱۵۴۷۵۵۶۳, ۰۴۱۵۴۷۵۵۶۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۸ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Deep Foundations On Bored And Auger…

دانلود کتاب Design Analysis Of Beams, Circular Plates And Cylindrical Tanks On Elastic Foundations, 2nd ed, 2006

نام کتاب: Design Analysis Of Beams, Circular Plates And Cylindrical Tanks On Elastic Foundations نویسنده: Edmund Melerski ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۶ کد ISBN کتاب: ۰۴۱۵۳۸۳۵۱X, 9780415383516, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۰۴ حجم کتاب: ۳۶ مگابایت کیفیت کتاب: اسکن انتشارات: Description About Book Design Analysis Of Beams, Circular Plates And…

دانلود کتاب Design Of Shallow And Deep Foundations, 2021

نام کتاب: Design Of Shallow And Deep Foundations نویسنده: Roger Frank و Fahd Cuira و Sébastien Burlon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۰۳۲۰۱۶۸۷۶, ۹۷۸۱۰۳۲۰۱۶۸۷۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۲ حجم کتاب: ۱۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Design Of Shallow And Deep…

دانلود کتاب Construction Dewatering And Groundwater Control – New Methods And Applications, 3rd ed, 2007

نام کتاب: Construction Dewatering And Groundwater Control – New Methods And Applications نویسنده: J. Patrick Powers و Arthur B. Corwin و Paul C. Schmall و Walter E. Kaeck ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۰۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۷۱۴۷۹۴۳۷, ۹۷۸۰۴۷۰۱۶۸۱۰۳, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۱ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR…

دانلود کتاب Foundation In Construction And Building Services Engineering – Core, 2021

نام کتاب: Foundation In Construction And Building Services Engineering – Core نویسنده: Mike Jones ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۳۹۸۳۲۸۰۵۱, ۱۳۹۸۳۲۸۰۵۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۲۷ حجم کتاب: ۲۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Description About Book Foundation In Construction And Building Services Engineering – Core From…

دانلود کتاب Earthquake Geotechnical Engineering – Volume 2, 1995

نام کتاب: Earthquake Geotechnical Engineering – Volume 2 نویسنده: Ishihara ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۵ کد ISBN کتاب: ۹۰۵۴۱۰۵۸۰۱, ۹۷۸۹۰۵۴۱۰۵۸۰۰, ۹۷۸۰۵۸۵۴۶۳۰۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۹ حجم کتاب: ۶۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Earthquake Geotechnical Engineering – Volume 2 From Amazon No Description….

دانلود کتاب Earthquake Geotechnical Engineering – Volume 3, 1995

نام کتاب: Earthquake Geotechnical Engineering – Volume 3 نویسنده: Ishihara ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۵ کد ISBN کتاب: ۹۰۵۴۱۰۵۸۱X, 9789054105817, 9780585463063, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۲ حجم کتاب: ۶۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Taylor & Francis Description About Book Earthquake Geotechnical Engineering – Volume 3 From Amazon No Description….

دانلود کتاب Ground Characterization And Foundations, 2021

نام کتاب: Ground Characterization And Foundations نویسنده: C. N. V. Satyanarayana Reddy و K. Muthukkumaran و Neelima Satyam و Ravikiran Vaidya ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۸۱۱۶۳۳۸۲۷, ۹۷۸۹۸۱۱۶۳۳۸۲۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۸۵۵ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Ground Characterization…

دانلود کتاب Modeling In Geotechnical Engineering, 2020

نام کتاب: Modeling In Geotechnical Engineering نویسنده: Pijush Samui و Sunita Kumari و Vladimir Makarov و Pradeep Kurup ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۲۸۲۱۸۵۲۵, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۱۶ حجم کتاب: ۶۲٫۹ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Academic Press Description About Book Modeling In Geotechnical Engineering From…

دانلود کتاب New Horizons In Piling – Development And Application Of Press-In Piling, 2020

نام کتاب: New Horizons In Piling – Development And Application Of Press-In Piling نویسنده: Malcolm D. Bolton و Akio Kitamura و Osamu Kusakabe و Masaaki Terashi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۳۶۷۵۴۶۵۲۳, ۹۷۸۰۳۶۷۵۴۶۵۲۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۲۰ حجم کتاب: ۱۰ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC…