دانلود کتاب Flight Theory And Aerodynamics – A Practical Guide For Operational Safety, 4th ed, 2021

نام کتاب: Flight Theory And Aerodynamics – A Practical Guide For Operational Safety نویسنده: Joseph R. Badick و Brian A. Johnson ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۷۷۲۳۹۲, ۱۱۱۹۷۷۲۳۹۷, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۸۰ حجم کتاب: ۶۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley-Interscience Description About Book Flight Theory…

دانلود کتاب Aircraft Aerodynamic Design With Computational Software, 2021

نام کتاب: Aircraft Aerodynamic Design With Computational Software نویسنده: Arthur Rizzi و Jesper Oppelstrup ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۰۷۰۱۹۴۸۵, ۹۷۸۱۱۳۹۰۹۴۶۷۲, فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۴۶۵ حجم کتاب: ۱۲ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Aircraft Aerodynamic Design With Computational Software From…

دانلود کتاب Fundamentals Of Modern Unsteady Aerodynamics, 3rd ed, 2021

نام کتاب: Fundamentals Of Modern Unsteady Aerodynamics نویسنده: Ülgen Gülçat ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۰۳۰۶۰۷۷۷۷, ۳۰۳۰۶۰۷۷۷۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۵ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Fundamentals Of Modern Unsteady Aerodynamics From Amazon This book introduces the concept of…

دانلود کتاب Basic Aerodynamics – Incompressible Flow, 2012

نام کتاب: Basic Aerodynamics – Incompressible Flow نویسنده: Gary A. Flandro و Howard M. Mcmahon و Robert L. Roach ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۹۱۴۳۰۸۰, ۹۷۸۰۵۲۱۸۰۵۸۲۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۳۰ انتشارات: Cambridge University Press Description About Book Basic Aerodynamics – Incompressible Flow From Amazon In the…

دانلود کتاب Understanding Aerodynamics – Arguing From The Real Physics, 2012

نام کتاب: Understanding Aerodynamics – Arguing From The Real Physics نویسنده: J. Douglas Mclean ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۹۶۷۵۱۴, ۹۷۸۱۱۱۸۴۵۴۱۹۰, ۱۱۱۸۴۵۴۱۹۷, ۹۷۸۱۱۱۸۴۵۴۲۲۰, ۱۱۱۸۴۵۴۲۲۷ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۵۷۸ انتشارات: Wiley Description About Book Understanding Aerodynamics – Arguing From The Real Physics From Amazon Understanding Aerodynamics; Contents;…

دانلود کتاب Computational Aerodynamics And Aeroacoustics, 2020

نام کتاب: Computational Aerodynamics And Aeroacoustics نویسنده: Tapan K. Sengupta و Yogesh G. Bhumkar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۸۱۱۵۴۲۸۳۱, ۹۷۸۹۸۱۱۵۴۲۸۴۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۸ انتشارات: Springer Singapore;Springer Description About Book Computational Aerodynamics And Aeroacoustics From Amazon Recent advances in scientific computing have caused the field…

دانلود کتاب Model Aircraft Aerodynamics, 3rd ed, 1995

نام کتاب: Model Aircraft Aerodynamics نویسنده: Martin Simons ویرایش: ۳ سال انتشار: ۱۹۹۵ کد ISBN کتاب: ۱۸۵۴۸۶۱۲۱۲ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۳۱ انتشارات: Motorbooks Intl Description About Book Model Aircraft Aerodynamics From Amazon Twenty years after its first publication, this book continues to be regarded as the standard work on…

دانلود کتاب Advanced Uav Aerodynamics, Flight Stability And Control – Novel Concepts, Theory And Applications, 2017

نام کتاب: Advanced Uav Aerodynamics, Flight Stability And Control – Novel Concepts, Theory And Applications نویسنده: Pascual Marqués و Andrea Da Ronch ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۹۲۸۶۸۴, ۹۷۸۱۱۱۸۹۲۸۷۱۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۶۶ انتشارات: John Wiley & Sons, Inc. Description About Book Advanced Uav Aerodynamics, Flight…

دانلود کتاب Flight Theory And Aerodynamics – A Practical Guide For Operational Safety, 3rd ed, 2017

نام کتاب: Flight Theory And Aerodynamics – A Practical Guide For Operational Safety نویسنده: Joseph Robert Badick و Charles Edward Dole و Brian Andrew Johnson و James E Lewis ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۷ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۹۲۳۳۴۱۱, ۹۷۸۱۱۱۹۲۳۳۴۰۴, ۱۱۱۹۲۳۳۴۰۲ فرمت: EPUB تعداد صفحه: ۳۶۳ انتشارات: John Wiley & Sons…

دانلود کتاب Aerodynamics Of Road Vehicles, 5th ed, 1974

نام کتاب: Aerodynamics Of Road Vehicles نویسنده: Thomas Christian Schuetz ویرایش: ۵ سال انتشار: ۱۹۷۴ کد ISBN کتاب: ۰۷۶۸۰۷۹۷۷۲, ۹۷۸۰۷۶۸۰۷۹۷۷۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۱۲ انتشارات: Sae International Description About Book Aerodynamics Of Road Vehicles From Amazon The detailed presentation of fundamental aerodynamics principles that influence and improve vehicle design…