دانلود کتاب Cost Analysis For Engineers And Scientists, 2021

نام کتاب: Cost Analysis For Engineers And Scientists نویسنده: Fariborz Tayyari ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۱ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۳۶۲۲۸X, 9781138362284, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۸۴ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Cost Analysis For Engineers And Scientists From Amazon This textbook covers…

دانلود کتاب Fundamentals Of Engineering Economics, Global Edition, 4th ed, 2019

نام کتاب: Fundamentals Of Engineering Economics, Global ویرایش نویسنده: Chan S. Park ویرایش: ۴ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۱۲۹۲۲۶۴۷۹۹, ۹۷۸۱۲۹۲۲۶۴۷۹۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۲۸ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Fundamentals Of Engineering Economics, Global ویرایشFrom Amazon For introductory engineering economics…

دانلود کتاب Skills & Knowledge Of Cost Engineering, 5th ed, 2004

نام کتاب: Skills & Knowledge Of Cost Engineering نویسنده: Scott Amos ویرایش: ۵ سال انتشار: ۲۰۰۴ کد ISBN کتاب: ۱۸۸۵۵۱۷۴۹۱, ۹۷۸۱۸۸۵۵۱۷۴۹۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۸۱ حجم کتاب: ۲۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: A A C E Intl Description About Book Skills & Knowledge Of Cost Engineering From Amazon…

دانلود کتاب Engineering Economy, Global Edition, 17th ed, 2019

نام کتاب: Engineering Economy, Global ویرایش نویسنده: William G. Sullivan و Elin M. Wicks و C. Patrick Koelling ویرایش: ۱۷ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۲۹۲۲۶۴۹۶۷, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۶ حجم کتاب: ۱۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Engineering Economy, Global ویرایشFrom Amazon No…

دانلود کتاب Engineering Economy, 17th ed, 2018

نام کتاب: Engineering Economy نویسنده: William G. Sullivan و Elin M. Wicks و C. Patrick Koelling ویرایش: ۱۷ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۰۱۳۴۸۷۰۰۶۹, ۹۷۸۰۱۳۴۸۷۰۰۶۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۷۵۲ حجم کتاب: ۲۳ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Pearson Description About Book Engineering Economy From Amazon Understand the importance…

دانلود کتاب Principles Of Engineering Economic Analysis, 6th ed, 2012

نام کتاب: Principles Of Engineering Economic Analysis نویسنده: John A. White و David B. Pratt و Kenneth E. Case ویرایش: ۶ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۱۸۱۶۳۸۳۲, ۱۱۱۸۱۶۳۸۳۴, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۹۰۸ حجم کتاب: ۱۶ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Wiley Description About Book Principles Of Engineering Economic…

دانلود کتاب Basic Cost Engineering, 3rd ed, 1995

نام کتاب: Basic Cost Engineering نویسنده: Kenneth K. Humphreys ویرایش: ۳ سال انتشار: ۱۹۹۵ کد ISBN کتاب: ۰۸۲۴۷۹۶۷۰۵, ۹۷۸۰۸۲۴۷۹۶۷۰۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۶۰ حجم کتاب: ۸ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: CRC Press Description About Book Basic Cost Engineering From Amazon This work focuses on the application of fundamental…

دانلود کتاب Engineering Economic Analysis, 14th ed, 2019

نام کتاب: Engineering Economic Analysis نویسنده: Donald G. Newnan و Ted G. Eschenbach و Jerome P. Lavelle و Neal A. Lewis ویرایش: ۱۴ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۱۹۰۹۳۱۹۱۹, ۹۷۸۰۱۹۰۹۳۱۹۴۰ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۳۵۰ انتشارات: Oxford University Press Description About Book Engineering Economic Analysis From Amazon Engineering Economic…

دانلود کتاب Engineering Economy, 2012

نام کتاب: Engineering Economy نویسنده: Zahid A Khan و Arshad Noor Siddique و Brajesh Kumar ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۳۱۷۶۳۸۷۲, ۹۷۸۸۱۳۱۷۷۵۹۷۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۱۷ انتشارات: Pearson Education Description About Book Engineering Economy From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Economy ترجمه شده از گوگل…

دانلود کتاب Engineering Economics, 2012

نام کتاب: Engineering Economics نویسنده: R. Panneerselvam ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ISBN9788120317437 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۳۹ انتشارات: Phi Learning Private Limited Description About Book Engineering Economics From Amazon No Description. درباره کتاب Engineering Economics ترجمه شده از گوگل بدون توضیح. دانلود کتاب برای کاربران ایرانی…