دانلود کتاب Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction, 2005

نام کتاب: Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction نویسنده: Albrecht Bertram ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۲۴۰۳۳۴, ۳۵۴۰۲۴۰۳۳۰, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۰ حجم کتاب: ۵۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction…

دانلود کتاب Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction, 3rd ed, 2012

نام کتاب: Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction نویسنده: Albrecht Bertram ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۶۴۲۲۴۶۱۴۲, ۹۷۸۳۶۴۲۲۴۶۱۵۹, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۳ حجم کتاب: ۵ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer-Verlag Berlin Heidelberg Description About Book Elasticity And Plasticity Of Large Deformations –…

دانلود کتاب Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction, 2nd ed, 2008

نام کتاب: Elasticity And Plasticity Of Large Deformations – An Introduction نویسنده: A Bertram ویرایش: ۲ سال انتشار: ۲۰۰۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۵۴۰۶۹۴۰۰۷, ۳۵۴۰۶۹۴۰۰۵, ۹۷۸۳۵۴۰۶۹۳۹۹۴, ۳۵۴۰۶۹۳۹۹۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۸ حجم کتاب: ۱۴ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Springer Description About Book Elasticity And Plasticity Of Large Deformations –…

دانلود کتاب Continuum Mechanics And Linear Elasticity, 2020

نام کتاب: Continuum Mechanics And Linear Elasticity نویسنده: C.D Coman ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۲۴۱۷۶۹۲, ۹۷۸۹۴۰۲۴۱۷۷۱۵ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۲۸ انتشارات: Springer Description About Book Continuum Mechanics And Linear Elasticity From Amazon No Description. درباره کتاب Continuum Mechanics And Linear Elasticity ترجمه شده از گوگل…

دانلود کتاب Material Inhomogeneities In Elasticity, 1993

نام کتاب: Material Inhomogeneities In Elasticity نویسنده: Gérard A Maugin ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۹۳ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۰۰۰۱۱۰۰۱۲, ۱۰۰۰۱۱۰۰۱X, 9781000126273, 1000126277, 9781000153057, 1000153053, 9781003059882, 1003059880, 9781489944818, 1489944818 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۷۶ انتشارات: Chapman & Hall Description About Book Material Inhomogeneities In Elasticity From Amazon Self contained, this book…

دانلود کتاب Foundations Of The Theory Of Elasticity, Plasticity, And Viscoelasticity, 2012

نام کتاب: Foundations Of The Theory Of Elasticity, Plasticity, And Viscoelasticity نویسنده: Eduard Starovoitov نویسندهو Faig Bakhman Ogli Naghiyev نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۲ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۹۲۶۸۹۵۱۱۶, ۹۷۸۱۴۶۶۵۵۸۷۹۳, ۹۷۸۰۴۲۹۰۹۷۹۲۸, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۵۶ انتشارات: Apple Academic Press Description About Book Foundations Of The Theory Of Elasticity, Plasticity,…

دانلود کتاب Linear And Non-Linear Deformations Of Elastic Solids, 2019

نام کتاب: Linear And Non-Linear Deformations Of Elastic Solids نویسنده: Arabinda Roy نویسندهو Rasajit Kumar Bera نویسنده ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۰۴۲۹۳۱۹۴۲۶, ۹۷۸۱۰۰۰۷۵۸۸۸۷, ۹۷۸۱۰۰۰۷۵۸۱۴۶, ۹۷۸۰۳۶۷۳۳۳۶۵۲, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۹۷ انتشارات: CRC Press Description About Book Linear And Non-Linear Deformations Of Elastic Solids From Amazon Linear…

دانلود کتاب Dynamic Modulus Of Elasticity And Poisson’s Ratio Of Concrete, 1952

نام کتاب: Dynamic Modulus Of Elasticity And Poisson’s Ratio Of Concrete نویسنده: Arthur K Erickson ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۵۲ کد ISBN کتاب: – فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۶۰ انتشارات: – Description About Book Dynamic Modulus Of Elasticity And Poisson’s Ratio Of Concrete From Amazon No Description. درباره کتاب Dynamic…

دانلود کتاب Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Elasticity-Plasticity – Multiplicative Decomposition With Subloading Surface Model, 2020

نام کتاب: Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Elasticity-Plasticity – Multiplicative Decomposition With Subloading Surface Model نویسنده: Koichi Hashiguchi ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۲۰ کد ISBN کتاب: ۰۱۲۸۱۹۴۲۸۶, ۹۷۸۰۱۲۸۱۹۴۲۸۷ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۲۰ انتشارات: Elsevier Description About Book Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Elasticity-Plasticity – Multiplicative Decomposition With Subloading Surface…