دانلود کتاب Turbomachinery, 2018

نام کتاب: Turbomachinery نویسنده: Bvsss Prasad و Archana Nema Maneesh Dubey ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۹۳۵۳۱۶۱۱۵۰, ۹۷۸۹۳۵۳۱۶۱۱۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۸۸ حجم کتاب: ۱۱ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Mc Graw Hill India Description About Book Turbomachinery From Amazon No Description. درباره کتاب Turbomachinery ترجمه…

دانلود کتاب Fundamentals Of Turbomachinery, 2009

نام کتاب: Fundamentals Of Turbomachinery نویسنده: B. K. Venkanna ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۸۱۲۰۳۳۷۷۵۶, فرمت: PDF تعداد صفحه: ۶۵۸ حجم کتاب: ۷ مگابایت کیفیت کتاب: OCR انتشارات: Phi Description About Book Fundamentals Of Turbomachinery From Amazon This text covers the basic principles of turbomachinery in a…

دانلود کتاب Structural Dynamics Of Turbo-Machines, 2009

نام کتاب: Structural Dynamics Of Turbo-Machines نویسنده: A. S. Rangwala ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۰۹ کد ISBN کتاب: ۸۱۲۲۴۲۲۳۰۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۴۴۸ انتشارات: New Age International Description About Book Structural Dynamics Of Turbo-Machines From Amazon No Description. درباره کتاب Structural Dynamics Of Turbo-Machines ترجمه شده از گوگل بدون…

دانلود کتاب Logan’S Turbomachinery – Flowpath Design And Performance Fundamentals, 3rd ed, 2019

نام کتاب: Logan’S Turbomachinery – Flowpath Design And Performance Fundamentals نویسنده: Bijay K. Sultanian ویرایش: ۳ سال انتشار: ۲۰۱۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۱۳۸۱۹۸۲۰۳, ۱۱۳۸۱۹۸۲۰X فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۴۲ انتشارات: CRC Press Description About Book Logan’S Turbomachinery – Flowpath Design And Performance Fundamentals From Amazon Logan’s Turbomachinery: Flowpath Design and…

دانلود کتاب Turbomachinery – Concepts, Applications, And Design, 2018

نام کتاب: Turbomachinery – Concepts, Applications, And Design نویسنده: V. Dakshina Murty ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۸ کد ISBN کتاب: ۱۱۳۸۶۴۰۶۹۷, ۹۷۸۱۱۳۸۶۴۰۶۹۶, ۹۷۸۱۳۱۵۲۰۵۱۲۰, ۱۳۱۵۲۰۵۱۲۲, ۹۷۸۱۳۵۱۷۹۳۰۷۰, ۱۳۵۱۷۹۳۰۷۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۳۲۶ انتشارات: CRC Press Description About Book Turbomachinery – Concepts, Applications, And Design From Amazon Turbomachinery: Concepts, Applications, and Design…

دانلود کتاب Developments In Turbomachinery Flow Forward Curved Centrifugal Fans, 2015

نام کتاب: Developments In Turbomachinery Flow Forward Curved Centrifugal Fans نویسنده: Abdus Samad ویرایش: ۱ سال انتشار: ۲۰۱۵ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۷۸۲۴۲۱۹۲۴, ۱۷۸۲۴۲۱۹۲۰, ۹۷۸۱۷۸۲۴۲۱۹۳۱ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۵۵ انتشارات: Akbari, Ghashem, Mahmoodi, Mostafa, Montazerin, Nader, Woodhead Pub Ltd Description About Book Developments In Turbomachinery Flow Forward Curved Centrifugal Fans…

دانلود کتاب Worked Examples In Turbomachinery, 1975

نام کتاب: Worked Examples In Turbomachinery نویسنده: S. L. Dixon ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۷۵ کد ISBN کتاب: ۹٫۷۸E+12 فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۱۱ انتشارات: Elsevier Ltd Description About Book Worked Examples In Turbomachinery From Amazon Worked Examples in Turbomachinery (Fluid Mechanics and Thermodynamics) is a publication designed to supplement…

دانلود کتاب Rotordynamics 2 – Problems In Turbomachinery, 1988

نام کتاب: Rotordynamics 2 – Problems In Turbomachinery نویسنده: Neville F. Rieger ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۸ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۳۲۱۱۸۲۰۹۱۹, ۹۷۸۳۷۰۹۱۲۸۴۶۶ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۵۸۶ انتشارات: Springer-Verlag Wien Description About Book Rotordynamics 2 – Problems In Turbomachinery From Amazon No Description. درباره کتاب Rotordynamics 2 – Problems In…

دانلود کتاب Journal Bearings In Turbomachinery, 1969

نام کتاب: Journal Bearings In Turbomachinery نویسنده: D. M. Smith D.Sc. و Ll.D. و F.I.Mech.E. و F.R.Ae.S. و F.R.S. ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۶۹ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۱۴۷۵۷۵۶۲۵۸, ۹۷۸۱۴۷۵۷۵۶۲۳۴ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۱۷۶ انتشارات: Springer Us Description About Book Journal Bearings In Turbomachinery From Amazon This book deals with…

دانلود کتاب Principles Of Turbomachinery, 1984

نام کتاب: Principles Of Turbomachinery نویسنده: R. K. Turton ویرایش: ۱ سال انتشار: ۱۹۸۴ کد ISBN کتاب: ۹۷۸۹۴۰۱۰۹۶۹۱۱, ۹۷۸۹۴۰۱۰۹۶۸۹۸ فرمت: PDF تعداد صفحه: ۲۱۲ انتشارات: Springer Netherlands Description About Book Principles Of Turbomachinery From Amazon This text outlines the fluid and thermodynamic principles that apply to all classes of turbomachines,…